Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 mars 2018

Kammarrätten låter Skogsstyrelsen publicera avverkningsanmälningar

Skogsstyrelsen får publicera kartor över avverkningar på webben. Det har Kammarrätten kommit fram till.

FOTO: Mostphotos

Enligt Skogsstyrelsen är uppgifterna inte så integritetskänsliga att det förhindrar en publicering, skriver rätten, citerad av myndigheten. Därmed anses publiceringen av kartfigurer på webben strida mot gällande lagsstiftning.

– Det är positivt att vi får vägledning från kammarrätten. Även om det funnits synpunkter är informationen användbar och efterfrågad av skogsbruket, säger Patrik André, chef för Enheten för geografisk information på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Inte integritetskänsliga

Uppgifterna som kommer till allmänhetens kännedom genom Skogsstyrelsen kan inte betecknas som integritetskänsliga, anser Kammarräten. Intresset att få ta del av av informationen är av större vikt än intresset för skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Publiceringarna har skett i över ett årtionde, där ytterkanterna av en avverkning har markerats på digitala kartor. Detta som ett sätt att säkra att avverkningar har anmälts på ett korrekt sätt.…

Fall överklagades

I en dom i september kom Förvaltningsrätten till att skogsägare, i ett enskilt fall, inte fick motsätta sig publicering av planerat avverkning på Skogsstyrelsens hemsida.

Efter detta så överklagade Skogsstyrelsen till Kammarrätten, vars dom går att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Från den 25 maj gäller nya regler, så domen avser endast fall som täcks av nuvarande lagstiftningen.

– Hur det blir med publiceringen efter det håller vi på att utreda, säger Patrik André.

LÄS OCKSÅ: Skogsstyrelsen JO-anmäls efter digital publicering

Relaterade artiklar

Till toppen