Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 5 januari 2018

Kameror ersätter mänskliga ögat vid virkesmätning

Nu ersätter kameror det mänskliga ögat vid volymmätning av massaved på Södras Värö bruk. Land Skogsbruk fick en exklusiv visning av mätramen som ger virkesmätningen ett efterlängtat tekniksprång.

 Kameror skannar volymen med stöd av laserteknik.
Kameror skannar volymen med stöd av laserteknik.

Ett stort tält, format som en tunnel. Det är det första som numera möter den som anländer till Södras stora massabruk i Värö invid Hallandskusten.

Vid en första anblick ser det inte mycket ut för världen. Men skenet bedrar. I skydd av den gråa tältduken finns en världsunik, laserstödd kamerateknik monterad på en ram. När virkesbilarna sakta kör in i tältet skannas virkestravarnas volym helt automatiskt. Anläggningen bemannas av en ensam virkesmätare vars enda uppgift är att dubbelkolla att mätresultatet ligger inom felmarginalen. Tekniken används sedan ett par månader i skarp, betalningsgrundande volymmätning på Värö bruks mätstation.

– Inledningsvis mäter vi massaved från tre stora åkerier i mätramen. Men det trappas upp med ett antal åkerier vecka för vecka, säger Roger Andersson, som är ansvarig för virkesmätningen inom södra Skog.

VIDEO: ”Ett väldigt stort tekniksprång”

 Virkesmätaren Amanda Lindberg mäter volymen manuellt med mätsticka. När den nya tekniken införs fullt ska virkesmätarna koncentrerar sig på att bedöma vrakandelen i virkestravarna.
Virkesmätaren Amanda Lindberg mäter volymen manuellt med mätsticka. När den nya tekniken införs fullt ska virkesmätarna koncentrerar sig på att bedöma vrakandelen i virkestravarna.

Än så länge mäts alltså merparten av de virkestravar som anländer till bruket manuellt, med mätsticka, av virkesmätare. Men den manuella mätningen fasas ut successivt till förmån för den helautomatiska. Roger Andersson räknar med att mätramens kameror inom några månader helt har ersatt virkesmätarna när det gäller volymmätningen vid Värö bruk. Virkesmätarna fortsätter dock att bedöma travarnas vrakandel. Där kan tekniken inte ersätta det mänskliga ögat.

– Det är svårt. Det är många olika virkesegenskaper som ger vrak och som är svåra att fånga. Röta, exempelvis, kan vara svårt att se med kameror på grund av smutsiga ändytor, säger Björn Wernersson, teknikutvecklare på företaget Mabema, som levererat mätramen.

 Mätchefen Elin Karlsson från VMF Syd (Virkesmätningsföreningen) instruerar hur man gör entré i mätramen.
Mätchefen Elin Karlsson från VMF Syd (Virkesmätningsföreningen) instruerar hur man gör entré i mätramen. FOTO: Anders Andersson

Tekniken fokuserar alltså helt på volymmätning. Spridningen (standardavvikelsen) för de enskilda mätresultaten ligger i dag på samma nivå som den som virkesmätarna presterar med mätsticka, det vill säga +/- 6-7 procent.

– På sikt tror vi att vi ska kunna få ner den ytterligare ett par procentenheter. Det är lättare att justera en apparat än en massa individer, säger Roger Andersson.

FAKTA: Stort tekniksprång

Mätramen finns i dag installerad på Holmens pappersbruk Braviken och Södras massabruk Värö. På Vidakoncernens sågverk i Alvesta pågår installation av tekniken för inmätning av sågtimmer. Även Södra avser att volymmäta sågtimmer vid sågverket i Värö.

Det är Linköpingsföretaget Mabema som äger, och har utvecklat, tekniken i den helautomatiska mätramen. Tekniken bygger på laserstödda kameror som skannar de synliga partierna av lastbilarnas virkestravar. Volymen på de partier som inte syns räknas ut med algoritmer med hänsyn till vad som statistiskt sett finns i mitten av travarna.

Mätramen innebär ett tekniksprång och ersätter dagens mätning med ”det mänskliga ögat”.

 Virkesbilarna kör igenom mätramen innan virket lossas.
Virkesbilarna kör igenom mätramen innan virket lossas.

Han lyfter också fram kameramätningens möjligheter att få ytterligare information om det volymmätta virket. Det gäller inte minst sågtimmer, ett sortiment som så småningom också ska volymmätas i den nya mätramen.

– När det gäller timmer kan vi exempelvis få bättre information om längder och diametrar. Det ger oss möjligheter att skapa bättre, mer detaljerade, timmerprislistor, säger Roger Andersson, som tycker att det är hög att ett teknikgenombrott nu kommer inom virkesmätningen.

– Vi får effektivare mätning, snabbare genomströmning på mottagningsplatsen och bättre logistik. Virkesbilarna behöver exempelvis inte köa till inmätningen, vilket händer vid en manuell mätstation. Sammantaget görs besparingar som i slutänden kommer skogsägarna till godo, säger han.

 Den helautomatiska mätramen för virkesmätning vid Värö bruk.
Den helautomatiska mätramen för virkesmätning vid Värö bruk.

Enligt Roger Andersson är investeringen delvis driven av skogsägarnas önskan att förbättra virkesmätningen. Trygghet, rättvisa och förtroende är viktigt.

Det har framförts kritik att manuell mätning med digital mätsticka, på bilder, inte tar hänsyn till att virkesbilarnas stöttor trycks utåt av virket. En viss volym skulle därmed missas. Hur fungerar den automatiska mätramen i detta avseende?

– Kamerorna skannar lassen stockvis utifrån vad de ser. Med hjälp av algoritmer görs sedan en statistiskt baserad beräkning av hur virket ser ut inne i traven. Så stöttornas positioner påverkar inte mätningen, säger Mabemas teknikutvecklare, Björn Wernersson.

VIDEO: Mätchefen positiv till nya tekniken

Relaterade artiklar

Till toppen