Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 22 november 2018

Kalifornien ser över skogsvården efter bränderna

Palo Alto

I samband med den senaste förödande branden i norra Kalifornien twittrade den amerikanska presidenten om Kaliforniens usla skogsvård. Enligt experterna är klimatförändringar den främsta orsaken till bränderna, men bättre hantering av skogen kan förebygga nya katastrofer.

 Bilar och hus blev utbrända i Paradise.
Bilar och hus blev utbrända i Paradise. FOTO: imago stock

Rebecca Miller på Stanford University i Palo Alto forskar inom området skogsbränder i Kalifornien. Hon anser att de som enbart skyller på dålig skötsel av skogarna missar en väldigt viktig aspekt.

– Klimatförändringar gör våra somrar varmare och skogarna torrare – den brandfarliga säsongen har ökat med mellan sex och åtta dagar under de senaste fyra decennierna, säger hon till Land Skogsbruk.

En förklaring till att bränderna tar allt fler liv är, enligt henne, bostadsbristen. San Francisco och Bay Areas huspriser hör till världens högsta.

– För att ha råd att bo flyttar folk ut i samhällen allt närmare skogsområden där risken för bränder är högre, och husen är ofta byggda av brandfarligt material.

 Brandmän i Paradise, det samhälle som blivit totalförstört av skogsbranden som rasat i Kalifornien.
Brandmän i Paradise, det samhälle som blivit totalförstört av skogsbranden som rasat i Kalifornien. FOTO: imago stock

Håller med Trump om skogsskötseln

Med det sagt håller Rebecca Miller med presidenten om att skötseln av Kaliforniens jättelika skogar är eftersatt, och det är en bidragande orsak till de häftiga bränder vi nu ser.

– Överväxt skog innebär extra bränsle för bränderna, samtidigt som högre temperaturer, torka och insektsangrepp försvagat träden, säger Rebecca Miller.

Som många påpekat i debatten efter presidentens twitter om misskött skog är dock 60 procent av Kaliforniens skog statlig ägd. Kalifornien äger bara några procent, men ansvarar även för riktlinjerna för resterande del som är privat ägd.

– Mitt intryck är dock att det numera finns en medvetenhet och ett bra samarbete kring de här frågorna, säger Rebecca Miller.

Har förvärrats

Bränder har alltid varit ett återkommande inslag i Kaliforniens jättelika skogar, men mätt i såväl antalet döda som förstörd egendom har de förvärrats påtagligt de senaste åren. Den senaste i november – som fick namnet Camp Fire – utplånade nästan helt den lilla staden Paradise som ligger norr om San Francisco, på gränsen till Sierra Nevadas jättelika skogar.

Kan bättre skogsvård förhindra den här sortens våldsamma bränder?

– Det som är viktigt nu – för vi är i ett krisläge – är att vi använder alla tillgängliga verktyg för att försöka. Det inkluderar skogsvård i form av bland annat gallring och kontrollerade bränder, men vi måste även lösa andra problem, säger Rebecca Miller

 Rebecca Miller.
Rebecca Miller. FOTO: privat

Unga brandkänsliga träd

I början av 1900-talet infördes regler om att alla bränder som uppstår snarast möjligt ska släckas. Det har resulterat att unga brandkänsliga träd och buskar blivit kvar i skogen, vilket gör situationen värre om elden ändå tar fart.

– Större träd klarar ofta att stå emot bränderna, vilket bromsar förloppet, säger Rebecca Miller.

Stora träd avverkas dessutom ofta eftersom de är värdefulla för markägarna.

– Vi behöver hitta sätt att använda unga träd som gör dem värda att avverka, säger Rebecca Miller.

Långsiktig finansiering

Fler boenden nära de stora skogsområdena försvårar också kontrollerade bränder då röken riskerar att överskrida tillåtna utsläppsgränser.

Finns det resurser och pengar för att förhindra bränderna?

– Det finns pengar från olika fonder, men som de är nu går de främst till att släcka bränder. Vi behöver skilja på dessa åtgärder, och sätta av långsiktiga pengar som endast ska användas för förebyggande arbete, säger Rebecca Miller.

Vilka är ditt värsta och bästa scenario för Kalifornien?

– Det värsta är vi fortsätter att drabbas massiva och förödande bränder. I det bästa scenariot investerar Kalifornien i förebyggande åtgärder och skogsvård samt löser bostadskrisen.

Men, tillägger Rebecca Miller, även det bästa scenariot kommer att ta tid.

Fakta

Kalifornien har sammanlagt 13,4 miljoner hektar skog.

I december 2017 släppte the U.S Department of Agriculture siffror som pekade på en utbredd skogsdöd i Kalifornien. 27 millioner träd på statlig, delstatlig och privat mark uppskattades ha dött det senaste året till följd av torka och angrepp från skadedjur. Sedan 2010 handlar det om 129 miljoner träd.

I februari 2018 publicerade The Little Hoover Comission rapporten Fire on the Mountain – Rethinking Forest Mangament in the Sierra Nevada. Kommission, som oberoende granskar delstatens verksamheter, uppmanar i rapporten Kalifornien att tänka om när det gäller skogsvård.

Författarna konstaterar att Kaliforniens skogar lider av misskötsel, som gjort dem överväxta och känsliga för sjukdomar, insekter och bränder. Men kommissionen konstaterade samtidigt att skogsvården försvåras av att Kalifornien endast äger en liten del av delstatens skogar – det mest är statligt och privat ägt. En av åtgärderna som rekommenderas är kontrollerade bränderna. En annan att informera allmänheten om värdet av god skogsvård.

LÄS MER: Trump: ”Grav misskötsel av skogsförvaltningen”LÄS ÄVEN: Skogsbrand totalförstörde stad i Kalifornien

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen