Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 maj 2017

Jord- och skogsbruk farligaste branschen

Jord- och skogsbruk är en av de hårdast drabbade branscherna när det gäller dödsfall på jobbet. Slag/stötar och klämning är de vanligaste orsakerna till dödsolycksfallen i näringen, visar nya forskningsrapporter från Arbetsmiljöverket.

FOTO: Eva Skog/Mostphotos

I fjol inträffade 6 dödsolyckor i arbetet inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Antalet var detsamma under 2015.

Statistik över en längre period visar att de gröna näringarna tillhör de mest olycksdrabbade sektorerna av alla. Under åren 2005-2014 för kvinnor och 2010 -2014 för män inträffade 42 dödsolycksfall inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Bara byggverksamhet och transport/magasinering hade fler sådana fall (50 respektive 49).

Av de 42 dödsolycksfallen inom de gröna näringarna orsakades 16 av ett slag eller en stöt från föremål i rörelse. För 14 av dem var det träff från fallande träd.

I 6 fall var orsaken slag/stöt från djur, vilket i klartext betyder spark från nötkreatur eller häst.

I 15 av fallen var olyckan relaterad till klämning. Av dessa hade 10 klämts till döds under ett fordon, 3 hade fastnat i foderblandare, 1 hade klämts under ett träd och 1 hade klämts under en ensilagebal.

Statistiken över allvarliga arbetsolycksfall som ledde till mer ön 14 dagars sjukskrivning visar att trädfällning orsakade totalt 122 sådana fall under perioden 2010-2014. I genomsnitt inträffade 4 dödsolyckor per år i samband med trädfällning.

Vad gäller sådant arbete konstaterar Arbetsmiljöverket att det är en riskabel syssla. Nästan var tionde dödsolycka i arbetslivet bland män inträffar i samband med just trädfällning. Personen är ofta i högre ålder och egenföretagare.

”Att arbeta för hand med motorsåg i samband med rotvältor är sannolikt så riskabelt att sådant arbete enbart borde göras med skogsmaskiner”, är slutsatsen i rapporten.

Under samma period, 2010-2014, registrerades 533 allvarliga olyckor där djur var inblandade. Fler kvinnor än män drabbades, framför allt beroende på olyckor med hästar. De fallen uppgick till 256 medan olyckorna med tjur uppgick till 28 och med övrig nötboskap till 120.

LÄS MER: Årets första dödsfall inom jordbruket

Relaterade artiklar

Till toppen