Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 juli 2018

Investering i goodwill – men ekonomin styr

Land Skogsbruk lät Rolf Segerstedt, reporter och naturfotograf, göra dagsturer i skogar som de stora skogsbolagen pekar ut som pärlor. Den här gången besöker han SCA:s mångfaldsfabrik Tjäderberget. I uppdraget ingick att bedöma skogskänslan och eventuella extra naturhänsyn som gynnar olika arter.

 Från rastplatsen vid Inre Kroksjön kan man se skog som ingår i SCAs mångfaldspark Tjäderberget. De två bergen har bränts som en del av områdets naturvårdsskötsel.
Från rastplatsen vid Inre Kroksjön kan man se skog som ingår i SCAs mångfaldspark Tjäderberget. De två bergen har bränts som en del av områdets naturvårdsskötsel.

Jag hinner knappt över gränsen till Tjäderbergets mångfaldspark förrän området gör skäl för namnet. En tjäderhöna har plockat smågrus till krävan och lyfter in mot skogen intill.

Den tidiga morgonen börjar alltså bra och jag stannar till vid Inre Kroksjön där SCA placerat en informationstavla. Intill sjön ligger en övernattningsstuga för besökare. Bra service. Hela skogen bakom stugan har gallrats olika hårt innan området brändes. Nu grönskar bärriset och rallarrosorna spirar på den sotiga marken.

Det är alltid spännande att gå i en bränd skog och i parken finns flera. Förvridna svarta stammar och stubbar gillas av många olika arter. Här har bolaget gjort en bra insats för naturvården.

Sönderhuggen skog

Under dagen ser jag att SCA planterat den kanadensiska contortatallen på flera ställen. Många yviga buskträd med rejäla stamböjar gör mig inte begeistrad.

SCA har drivit på planteringen av denna exot där tillväxten är hög, men ekonomin i slutändan tveksam. Att plantera främmande trädslag i ett område där man lovat satsa extra på naturhänsyn blir en stor minuspost.

Längs vägen in mot mitten av mångfaldsparken tar jag av upp emot ett av de fyra bergen i området. Där kantas vägen av välgallrade tallskogar som säkert redan finns med i traktbanken och ska huggas det närmaste decenniet. Lite längre fram öppnar sig ett mer eller mindre sammanhängande hygge upp mot toppen. Trots storleken ser det faktiskt riktigt bra ut, dungar och ridåer, samt evighetsträd av både barr och löv, samt många torrakor gillas av ögat.

Här har avverkningsplaneraren och skördarföraren haft bra dagar om det varit ett vanligt produktionsområde. Det plusbetyget dras tyvärr snabbt ner till minus av att hela skogen är mer eller mindre sönderhuggen, fragmenterad. Mer borde ha sparats och hyggesfri gallring/plockhuggning varit ett alternativ om SCA menat allvar med hänsynen i parken. En gök tycks högljutt hålla med mig från en torraka intill.

Vill hålla älgen utanför

På några ställen har SCA och forskare stängslat in områden för att hålla ”skogsskötaren” älgen utanför. Ett av målen för mångfaldsparken är nämligen att öka lövandelen och det har man även gjort genom gallringar. Den delen ser bra ut.

Parken ligger lite avsides och i ett ganska hårt produktionsområde. Det märks tydligt från höjderna, stora kala hyggen upp och över bergskammar. Jag vet inte om allt tillhör SCA men även hos privata och andra görs ju avverkningarna på samma sätt numera.

Jag avslutar med att gå bolagets naturstig i tämligen orörd skog som bolaget lovat spara. Första delen består av tämligen trivial tajgaskog.

Längre fram blir det fuktigare och en blandskog med klart märkbar andel lövträd. På några ställen har SCA gallrat ut barrträden för att ge stora aspar, sälgar och björkar mer utrymme. Här signalerar lunglaven ett rikt liv och ger bolaget lite pluspoäng.

SLUTOMDÖME:

Den avslutande vandringen längs naturstigen känns som en dusch efter färden på mer eller mindre kala hyggen och de gallrade timmerskogar där de lönsamma stammarna står i givakt. Det finns oaser i området, men på det stora hela blir betyget likt det för Sveaskog. Väldigt lite skiljer mot de produktionsskogar som finns i landskapet runtomkring.

SCA mångfaldsparker får ses som en investering i goodwill, men i praktiken styr virkesekonomin. Det har visserligen bara gått fyra år men jag är inte imponerad, och kan inte se att ekonomi och miljö är jämställda mål.

Fakta: Tjäderbergets mångfaldspark

Skogskoncernen SCA är näst största skogsägaren i landet och har fem mångfaldsparker, en i varje landskap i norra Sverige. Parkerna är större landskapsområden på flera hundra hektar där minst halva skogsarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- eller kulturvärden.

Tjäderbergets mångfaldspark på gränsen mellan Vindeln och Lycksele kommuner i Västerbotten omfattar 1303 hektar. Där har SCA lovat att öka andelen lövskog, göra naturvårdsbränningar, skapa död ved och lämna delar för fri utveckling i mångfaldsparken. Parken ligger intill statliga Tjäderbergets naturreservat som är på 1109 hektar.

LÄS MER: Är detta något att vara stolt över, Sveaskog?

Relaterade artiklar

Till toppen