Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 april 2019

Intresset för contortaplantor halverat

Intresset för att plantera contortatall i Sverige fortsätter minska. Sedan 2012 har antalet producerade contortaplantor mer än halverats. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.

 Contortaplanta på en föryngring i Västerbotten.
Contortaplanta på en föryngring i Västerbotten. FOTO: Rolf Segerstedt

Produktionen av contortatallplantor har minskat från 18 miljoner plantor 2012 till knappt 6,8 miljoner 2018.

– Minskningen av contortatallplanteringen är något förvånande eftersom skogsbruket i andra sammanhang lyfter fram värdet av contortatall som skogsträd. Sannolikt beror minskningen på hänsyn till rennäringen som ogillar contortatall men också på dåliga erfarenheter av senare års skador av stormar och snöbrott som trädslaget tycks vara mer känsligt för, säger Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Gran vanligast

Inräknat alla trädslag levererades förra året totalt 384 miljoner skogsplantor, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2017. Skogsstyrelsens statistik över plantproduktionen 2018 visar också att det vanligaste trädslaget är gran som utgör drygt 51 procent av produktionen. Tall står för knappt 46 procent och övriga trädslag för knappt 4 procent.

FAKTA: Fördelning plantor

Tall: 174,7 milj. plantor

Gran: 194,7 milj. plantor

Contorta: 6,8 milj. plantor

Övriga barrträd: 5,4 milj. plantor

Björk: 1,3 milj. plantor

Övriga lövträd: 1,0 milj. plantor

 Granplantor är vanligast.
Granplantor är vanligast. FOTO: Södra

Mer tall

Produktionen av tallplantor ökade med åtta procent under 2018 jämfört med året innan. Skogsstyrelsen menar att den ökade produktionen av tallplantor ligger i linje med deras och skogsbrukets strävan att öka andelen tall och därmed dämpa problematiken med att gran sätts på marker som bättre lämpar sig för tall.

– Samtidigt minskar andra metoder att föryngra tall som sådd och naturlig föryngring. Detta balanserar delvis ut den ökade planteringen av tall, säger Jonas Bergkvist.

FAKTA: Statistik skogsplantor

– Skogsstyrelsen gör varje år en undersökning av produktionen av skogsplantor. Statistiken avser levererade skogsplantor i Sverige. Den visar trädslag, produktionssätt, härkomst och användning av plantskydd.

– Undersökningen är en enkätundersökning av alla registrerade företag för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial. Totalt rör det sig om ca 40 företag varav de fem största står för 85 % av produktionen.

LÄS MER: Skogsstyrelsen vill stoppa gran på tallmark

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen