Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 februari

Intresset för avverkning uppe på rekordnivåer

Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på 20 år. Och trenden håller i sig årets första månad.

 Intresset för avverkning var stort 2018. Både antalet avverkningsanmälningar och arealen ökade.
Intresset för avverkning var stort 2018. Både antalet avverkningsanmälningar och arealen ökade. FOTO: Rolf Segerstedt

Det rådde högkonjunktur i skogen förra året. Det kan man enkelt konstatera när Skogsstyrelsen redovisar siffror för avverkningsanmälningar 2018.

– Den anmälda arealen var hög under fjolåret och till stor del kan den förklaras av den högkonjunktur som varit och de relativt höga virkespriserna. Men vi ser också att sommarens många skogsbränder påverkar statistiken när skogsägarna anmäler att de behöver avverka den skadade skogen, säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Högsta sedan 1995

Under 2018 kom det in nästan 68 000 avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen. Det är en ökning med sju procent jämfört med 2017.

Mätt i antal hektar är siffran den näst högsta sedan 1995, där bara år 2014 var det högre. Den totala arealen skogsmark som anmälts för föryngringsavverkning under 2018 uppgick till 290 473 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Intresset för avverkning har ökat i 18 av 21 län.

Hälften avverkas

Sommarens stora skogsbränder har påverkat antalet avverkningsanmälningar. De största brandområdena under sommaren 2018 berörde cirka 21 000 hektar. Skogsstyrelsens statistik visar att drygt hälften, eller lite mer än 11 200 hektar, av den skogen anmälts för avverkning.

Fler vill avverka fjällnära

Även intresset för att avverka i fjällnära skog ökade under 2018 till drygt 3 400 hektar. En ökning med sju procent jämfört med 2017.

När det gäller tillstånd för avverkning i ädellövskog minskade däremot den ansökta arealen med 18 procent och stannade på knappt 1 300 hektar.

Intresset håller i sig

Det stora intresset för avverkning ser också ut att hålla i sig. Den areal som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 26 procent i januari 2019 jämfört med motsvarande månad 2018. Södra och mellersta delarna av landet hade sin högsta notering på 12 år för januari månad.

Hela landet

För januari 2019 uppgick den totala anmälda arealen i hela landet till 25 615 hektar. Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom södra Norrland där den minskade med sex procent. I norra Norrland ökade den med 38 procent till 4 742 hektar.

I Svealand ökade anmälda arealen med 38 procent och uppgick till 7 431 hektar och det är den högsta januari-noteringen sedan 2007. I Götaland var ökningen 24 procent och uppgick till 9 301 hektar. Även det är den högsta noteringen för januari månad sedan 2007.

Stormar påverkar

Skogsstyrelsen menar att ökningen av avverkningsanmälningarna delvis beror på stormarna Alfrida och Jan. Det kan man också se på länsnivå där ökade den största ökningen var i Stockholms län med mer än fyra gånger.

I Uppsala, Östergötlands och Västerbottens län var ökningen 83 procent i respektive län och är den högsta noteringen för januari månad sedan 2007 i alla dessa län.

Läs mer: Klartecken för publicering av avverkningarFortsatt stor intresse för avverkningMinskad anmälan av avverkningsareal i december

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen