Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 11 april 2014

Internationell grupp vill bygga bandskotare

EU bjuds in att tillsammans med flera stora skogsaktörer i Europa vara med och utveckla en ny typ av bandgående skogsmaskiner. Tekniken hämtas från militära bandfordon.

Så här ser den bandgående konceptmaskin som BAE Systems konstruktörer gjorde tidigt för att visa hur den skulle kunna se ut.
Så här ser den bandgående konceptmaskin som BAE Systems konstruktörer gjorde tidigt för att visa hur den skulle kunna se ut. FOTO: Frédéric Forsmark

Det var de förstudier kring en ny typ av bandgående skotare som svenska skogsägarrörelsen och stora bolag gjorde tillsammans med försvarsmaterialtillverkaren BAE Systems Hägglunds som ligger till grund för det nya projektet GENTLE (Competitive and environ gentle just-in-time forestry). Även Skogforsk och Komatsu Forest deltog i studien och nu har företag och organisationer från ytterligare sju länder bjudits in i projektet i samband med att man söker pengar från EU.

Målet för GENTLE är att utveckla en skotare som tillvaratar den teknik som används i bandgående fordon som används av försvarsmakter runt om i världen. En sådan skulle kunna bli lättare och färdas snabbare i terrängen än dagens maskiner. Gruppen hoppas att den nya skotaren ska innebära mindre markskador och behov av skogsbilvägar, samt bättre förarmiljö och lägre transportkostnader.

Att utveckla ny teknik kostar och den svenska gruppen samverkar därför med ett antal företag och organisationer i bland annat Finland, Lettland, Polen, Belgien och Storbritannien. Tillsammans går de in med en ansökan om forskningsstöd från EUs forskningsprogram Horizon 2020. Bakom ansökan står även den europeiska skogsnäringens samarbetsorgan för forskning och innovation på EU-nivå, FTP.

SCA Skog har tagit på sig rollen som koordinator för projektet. De europeiska myndigheterna har som krav att projektet ska ha en tydlig kontaktväg.

– Vi representerar gruppen och intresset för projektet är stort. Medfinansiering från EU skulle innebära att vi kan gå vidare med utvecklingen av körbara prototyper, berättar Magnus Bergman, teknisk chef vid SCA Skog.

Relaterade artiklar

Till toppen