Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 24 mars 2014

Illegalt virke stoppas med ny svensk lag

Regeringen vill dra åt snaran kring importörer som handlar med illegalt virke. Det ska ske genom en ny lag som ska komplettera EUs timmerförordning.

EUs timmerförordning innebär bland annat att enskilda skogsägare, i 5 år, måste spara uppgifter om volym, sortiment, trädart och köpare i samband med en avverkning.
EUs timmerförordning innebär bland annat att enskilda skogsägare, i 5 år, måste spara uppgifter om volym, sortiment, trädart och köpare i samband med en avverkning. FOTO: Mats P. Ostelius

På EUs inre marknad är handel med virke och trävaror från olagliga avverkningar förbjudet, enligt timmerförordningen. Förordningen gäller sedan den 3 mars 2013. Men fortfarande kan inte Skogsstyrelsen, som är kontrollmyndighet, vidta åtgärder mot eventuella lagbrott. Detta ska möjliggöras med den nya lagen som regeringen nu lägger fram i en proposition.

– Hittills har vi inte kunnat skriva förelägganden eller förbud i våra inspektioner hos exempelvis importörer. Vi har bara gjort testkontroller som i stort sett har gått ut på rådgivning. Det är en lärandeprocess för alla parter än så länge, säger Anna-Clara Sjöström, som är ansvarig för Skogsstyrelsens arbete med EUs timmerförordning.

Om regeringens proposition antas av riksdagen kommer den nya lagen att gälla från och med den 1 augusti i år. Då får Skogsstyrelsen också rätt att ta hand om virke och träprodukter som uppenbart kommer från olagliga avverkningar.

Enskilda skogsägare som avverkar och säljer virke är ansvariga för att timmerförordningen följs. En avverkning blir olaglig om den inte genomförs enligt de regler som finns i skogsvårdslagen och miljöbalken.

Relaterade artiklar

Till toppen