Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 maj 2018

Högsta anmälda avverkningsarealen på tio år

Under april gjordes den högsta anmälda avverkningsarealen på tio år i norra Norrland.

FOTO: Mostphotos

Skogsstyrelsens månadsstatistik visar att arealen som anmälts i norra Norrland under april låg på 89 procent högre än samma månad förra året. Det är den högsta anmälda nivån på tio år.

Ser man till årets första fyra månader är den totala ökningen 36 procent i norra Norrland jämfört med riket totalt som låg på fyra procents ökning.

”Vi ser stark framtidstro”

– Vi har en högkonjunktur med stark efterfrågan och framtidstro, som påverkar avverkningsviljan. I Norra Norrland har vi haft en viss eftersläpning på ökad avverkad areal, skillnaden i landet kan bero på en kapacitetsutbyggnad i södra Sverige som gjort att man snabbare ökat avverkningarna, säger Staffan Norin, chef för Skogsstyrelsens region Nord i ett pressmeddelande.

Ser man till de olika områdena syns den allra största ökningen i Västmanlands län där det handlar om mer än en fördubbling I Norrbotten ökade den anmälda avverkningsarealen med 79 procent jämfört med april 2017 och i Västerbotten med 98 procent.

Mattas av i övriga landet

Sett till hela landet ökade arealen under april med fem procent till 15 373 hektar jämfört med motsvarande månad föregående år. Men i övriga landsdelar ser man en avmattning i den anmälda avverkningsarealen. I Svealand anmäldes tre procent mindre än samma period förra året och i Götaland sex procent mindre.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

LÄS OCKSÅ: ”EU reglerar för första gången svensk avverkning”

Till toppen