Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 september 2018

Hård kritik mot miljömålsrapport

En offentlig utredning om hur skogens miljömål ska nås kostnadseffektivt möts av hård kritik.

– Den saknar förankring i modern vetenskap, sa SLU-professorn Annika Nordin när rapporten nyligen presenterades.

 ESOs rapport om miljömålet Levande Skogar, skriven av Magnus Nilsson.
ESOs rapport om miljömålet Levande Skogar, skriven av Magnus Nilsson. FOTO: Mats P Ostelius

Bakom utredningen står miljökonsulten Magnus Nilsson som gjort den på uppdrag av ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

I sina slutsatser (läs mer i faktarutan) lutar sig utredaren i hög grad mot Miljövårdsberedningens rapport från 1997, skriven av bland andra Per Angelstam, professor på SLU.

Minskad avverkning

Enligt Magnus Nilsson behöver den årliga avverkningen minska med 20 miljoner kubikmeter för att miljömålet Levande skogar ska nås. Det skulle motsvara drygt 17 procent av den årliga virkestillväxten.

Slutsatsen bygger på att mellan åtta och 16 procent (mer i söder, mindre i norr) av den produktiva skogsmarken läggs i reservat samtidigt som den generella hänsynen i avverkningarna förstärks.

 Magnus Nilsson, utredare.
Magnus Nilsson, utredare. FOTO: Mats P Ostelius

Koldioxidinlagring

De samhällsekonomiska förlusterna i form av minskade avverkningar skulle kompenseras av koldioxidinlagring i den skog som undantas från skogsbruk. Magnus Nilsson kopplar detta till bland annat möjligheter till handel med utsläppsrätter.

Fick kritik

När rapporten nyligen presenterades på ett seminarium i Rosenbad i Stockholm möttes den som sagt av kritik.

– Rapporten är politisk och saknar förankring i modern vetenskap inom det här området. Det har kommit fram mycket ny kunskap sedan 1997, sa SLU-professorn Annika Nordin.

 Annika Nordin, SLU.
Annika Nordin, SLU. FOTO: Rolf Segerstedt

”Osaklig”

Magnus Nilsson vidhöll att rapporten bygger på ett korrekt underlag.

– Kritiken är inte saklig, sa han.

Även Södras ordförande, Lena Ek, var kritisk. Hon tog stöd av forskning på SLU när hon påpekade att viktiga naturvärden ökar i de svenska skogarna liksom att brukad skog binder mer koldioxid än obrukad.

Missar substitutionseffekten

Utredningen bortser också från substitutionseffekten, det vill säga att skogsprodukter ersätter fossilbaserade material, vilket skapar klimatnytta.

– Att substitutionseffekten inte finns med i rapporten tycker jag som miljövän är förfärligt, sa Lena Ek.

I paneldebatten nämnde även Naturvårdsverkets generaldirektör, Björn Risinger, substitutionseffekten.

– Den borde ha varit med, det är vi nog alla överens om, sa han.

 Lena Ek, Södra.
Lena Ek, Södra. FOTO: Mats P Ostelius

Expertpanel

Utöver Nordin, Ek och Risinger utgjordes expertpanelen av Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna, Herman Sundqvist, genrealdirektör på Skogsstyrelsen och Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Ifrågasatte viljan

Magnus Nilsson frågade om alla är överens om att miljömålet Levande skogar ska nås, något som Lena Ek ansåg vara ett sätt att sidsteppa kritiken. Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, sa emot.

– Nej, jag tycker frågan är relevant. I ditt anförande hörde jag dig inte nämna några förslag på hur vi ska nå miljömålet, sa hon med adress Lena Ek.

FAKTA: Utredningens förslag

Utredaren Magnus Nilssons förslag på hur miljömålet Levande skogar ska nås:

*Sätt siffror på arealen skog som ska skyddas i olika regioner och hur mycket död ved som ska finnas.

*Återinför kravet på miljöredovisning för varje skogsfastighet.

*Efterlikna störningar av brand och storm i skogsbruket.

*8-16 procent av den produktiva skogsmarken ska ligga i reservat.

*Toleransnivån på vad skogsägare måste tåla att spara utan ersättning ska vara 10 procent av virkesvärdet oavsett avverkningens storlek.

*Skogsägare ska, via utsläppshandel, kunna få ersättning för koldioxidlagring i reservat.

*Inför en naturvårdsavgift på rundvirke som tillsammans med statliga pengar fonderas för ersättning vid reservatsbildande.

Utredningen är beställd av ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. ESO är en självständig kommitté under Finansdepartementet.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen