Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 juni 2011

Här maximeras jakten – inte skogen

Våtmarker, viltåkrar och tiotals hektar nyröjd betesmark. På den 146 hektar stora Mälarön har skogsbruket fått ett helt nytt fokus med den nye skogsägaren.

Ett exempel på hur det kan se ut när man gjort en "viltvårdsanpassad röjning" - buskar, mindre träd och lövträd sparas som bland annat skydd för viltet.
Ett exempel på hur det kan se ut när man gjort en "viltvårdsanpassad röjning" - buskar, mindre träd och lövträd sparas som bland annat skydd för viltet.

Läkaren Stefan Nydahl köpte Älgön 2009, med siktet inställt på att bedriva jakt på sin fritid där. På ön finns sedan många år ett bestånd av cirka 30 dovhjortar och frekventeras av rådjur, älg och vildsvin.

Stefan kom rätt snart fram till att det skulle behövas ett antal foderautomater på ön för att bevara dovhjortsstammen och helst få den att växa. Så han tog kontakt med Carl Pfeiff, som säljer en egenkonstruerad foderautautomat.

När Carl Pfeiff, som till vardags jobbar som viltförvaltare på Skogssällskapet, åkte med Stefan Nydahl ut till Älgön för att bedöma hur många foderautomater det skulle behövas och var de skulle placeras, såg han framför sig ett blivande ”viltparadis”. Men att nå dit skulle kräva betydligt större åtgärder än några foderautomater. Stefan Nydahl tände på idén.

Grunden i den veritabla omstöpning som Stefan Nydahls skogsfastighet genomgått är att skapa foder åt viltet och att skapa trevliga miljöer för rekreation.

På fem områden på Älgön har man avverkat och stubbrutit för att nyodla på 12 hektar på de tidigare granplanteringarna som anlades för dryga 30 år sedan då jordbruket på ön lades ned. Mitt på ön har man anlagt två våtmarker och cirka 7 hektar igenväxande skog har röjts till betesmark, där bland annat ekar sparats. Åtgärden ger rätt till betesstöd från EU.

Stora delar av skogen har gallrats med hänsyn till viltet, där mycket lövträd sparats, tallen gynnats och granen huggits bort.

– I gallringen tar vi stor hänsyn och lämnar undervegetation, som små granar, för viltskyddet. Dessutom sparar vi och hugger fram ek och björk – inte minst för att det ska se snyggt ut, berättar John Wallin på Skogssällskapet som anlitats som förvaltare av skogen på Älgön.

Skogsbruket kommer bedrivas med gallringar och röjningar framöver men på ett anpassat sätt som gynnar foderproduktion och skydd till viltet.

– Denna typ av förändring av skogsbruket kräver att man har ett engemang och att man tror på de mjuka värdena, det skall påpekas att man reinvesterar intäkterna på skogen i anläggande av viltåkrar, vägar och våtmarker. Fortfarande kommer det självklart att bedrivas skogsbruk på ön men med stor hänsyn till viltet, påpekar Carl Pfeiff.

– Men alla behöver ju inte lägga ribban för viltvårdsåtgärderna lika högt som vi gjort härute.

Den schablonkostnad för att omvandla befintlig skog till åker som Skogssällskapet räknat fram ligger på cirka 30000 kronor per hektar:

– Men du slipper skogsvårdskostnaden, eller skjuter upp den på framtiden tills du eventuellt planterar igen viltåkern. För du har kalkat upp, du har dikat, du har helt enkelt förberett ordentligt för en framtida plantering, påpekar Carl.

Kostnaderna för att ställa om Stefan Nydahls fastighet har blivit lite högre än beräknat, främst beroende på att transporten av maskiner till och från ön blev högre än förväntat, berättar Carl.

Där man nyplanterar sparas så kallade passlinjer för jaktens behov – stråk med öppnare mark, lövträd och annan vegetation. Älgöns jaktmarker kommer att kräva en ganska intensiv skötsel. Man har tecknat avtal med en entreprenör i närheten som ska sköta viltåkrarna med en 6-årig växtföljd och regelbundet stödutfodra åt viltet under vinterperioden.

– Viktigt är att man hela tiden håller koll på klövviltstammarna i förhållande till viltfoderproduktionen så att det inte blir en krasch, det finns tyvärr alltför många exempel på detta. säger Carl.

FAKTA:
Detta siktar man på jaga på Älgön: dovhjort, älg, rådjur och vildsvin
Jakten på klövvilt ska genomföras som pürsch- och tryckjakter.
Vid våtmarkerna blir det kvällsträcksjakter på and.
Nettokostnaden för viltbruket på Älgön beräknas till dryga 500 kr/hektar (inkl. EU-stöd)

Relaterade artiklar

Till toppen