Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 maj 2016

Här är de tio bolagen som styr Skogssverige

Lars Idermark, Södra.
Bild 1/16Lars Idermark, Södra. FOTO: Ola Kjelbye
Bild 2/16 FOTO: Göran Hartman
Bild 3/16 FOTO: Göran Hartman
Bild 4/16 FOTO: Göran Hartman
Per Lindberg, VD Billerud Korsnäs: – Vi är betydligt mycket större och mycket mer effektiva än vad vi är i dag. Sedan kan jag inte precisera mig i siffror, det är svårt.
Bild 5/16Per Lindberg, VD Billerud Korsnäs: – Vi är betydligt mycket större och mycket mer effektiva än vad vi är i dag. Sedan kan jag inte precisera mig i siffror, det är svårt. FOTO: HE Nygren AB
Ulf Larsson, VD SCA Forest Products: – SCAs tre strategiska prioriteringar är innovation, effektivitet och lönsam tillväxt. Om vi kan fortsätta utveckla SCA med dessa tre prioriteringar i fokus så kommer SCA att vara både större och lönsammare.
Bild 6/16Ulf Larsson, VD SCA Forest Products: – SCAs tre strategiska prioriteringar är innovation, effektivitet och lönsam tillväxt. Om vi kan fortsätta utveckla SCA med dessa tre prioriteringar i fokus så kommer SCA att vara både större och lönsammare.
Bild 7/16 FOTO: Göran Hartman
Per Lindberg, VD, Billerud Korsnäs: – Vi är betydligt mycket större och mycket mer effektiva än vad vi är i dag. Sedan kan jag inte precisera mig i siffror, det är svårt.
Bild 8/16Per Lindberg, VD, Billerud Korsnäs: – Vi är betydligt mycket större och mycket mer effektiva än vad vi är i dag. Sedan kan jag inte precisera mig i siffror, det är svårt. FOTO: Ulla-Carin Ekblom
Karl-Henrik Sundström, VD, Stora Enso: – Vi kombinerar fortsatt globala resurser med lokal närvaro, service och ansvar. Efterfrågan på våra förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter har förhoppningsvis ökat. Vi har också ersatt flera produkter baserade på fossil råvara med våra skogsbaserade produkter.
Bild 9/16Karl-Henrik Sundström, VD, Stora Enso: – Vi kombinerar fortsatt globala resurser med lokal närvaro, service och ansvar. Efterfrågan på våra förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter har förhoppningsvis ökat. Vi har också ersatt flera produkter baserade på fossil råvara med våra skogsbaserade produkter. FOTO: @ Suvi-Tuuli Kankaanpaa
Holmens VD Henrik Sjölund
Bild 10/16Holmens VD Henrik Sjölund
Morten Kristiansen, VD Moelven: – Målet är att vi då når en omsättning i nivå med dagens, kanske lite större, och det kommer vi att göra på färre bolag än vi har i dag.
Bild 11/16Morten Kristiansen, VD Moelven: – Målet är att vi då når en omsättning i nivå med dagens, kanske lite större, och det kommer vi att göra på färre bolag än vi har i dag.
P-O Wedin, VD, Sveaskog – Vi är ett fortsatt lönsamt företag som i allmänhetens ögon har ett gott förtroende att bruka skog. Vi är också en viktig spelare i omställningen till det fossilfria samhället och bidrar till integrationen av nyanlända.
Bild 12/16P-O Wedin, VD, Sveaskog – Vi är ett fortsatt lönsamt företag som i allmänhetens ögon har ett gott förtroende att bruka skog. Vi är också en viktig spelare i omställningen till det fossilfria samhället och bidrar till integrationen av nyanlända.
Karl-Erik Andersson, VD: – Vårt mål är att vi då omsätter cirka sju miljarder kronor och har någonstans strax under 2 000 medarbetare.
Bild 13/16Karl-Erik Andersson, VD: – Vårt mål är att vi då omsätter cirka sju miljarder kronor och har någonstans strax under 2 000 medarbetare.
Santhe Dahl, VD Vida: – Jag vet inte, men jag hoppas att vi har en väsentligt ökad vidareförädling. Förmodligen är vi lite större än i dag eftersom det i branschen kommer att finnas färre och större produktionsenheter och färre ägarbolag.
Bild 14/16Santhe Dahl, VD Vida: – Jag vet inte, men jag hoppas att vi har en väsentligt ökad vidareförädling. Förmodligen är vi lite större än i dag eftersom det i branschen kommer att finnas färre och större produktionsenheter och färre ägarbolag.
Peter Wigert, VD Hedins: – Vi ska fortsätta att öka värdet på våra produkter, snarare än att öka sågproduktionen. Blir det tillväxt så är det inom bygghandeln vi kommer att satsa.
Bild 15/16Peter Wigert, VD Hedins: – Vi ska fortsätta att öka värdet på våra produkter, snarare än att öka sågproduktionen. Blir det tillväxt så är det inom bygghandeln vi kommer att satsa.
Ulf Larsson, VD SCA Forest Products: – SCAs tre strategiska prioriteringar är innovation, effektivitet och lönsam tillväxt. Om vi kan fortsätta utveckla SCA med dessa tre prioriteringar i fokus så kommer SCA att vara både större och lönsammare.
Bild 16/16Ulf Larsson, VD SCA Forest Products: – SCAs tre strategiska prioriteringar är innovation, effektivitet och lönsam tillväxt. Om vi kan fortsätta utveckla SCA med dessa tre prioriteringar i fokus så kommer SCA att vara både större och lönsammare.

1. SCA

 • Grundades av finansmannen Ivar Kreuger 1929 som Svenska Cellulosa AB. Producerar mjukpapper, hygienprodukter, tryck- och kraftpapper, massa och trävaror.
 • Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog i Sverige.
 • Antal anställda: 44 000 i 15 länder varav 5 400 i Sverige.
 • Omsättning 2015: 115 miljarder kronor
 • Största ägare: investmentbolaget Industrivärden

Ulf Larsson, VD SCA Forest Products: 

Vilken är den största utmaningen för SCA i dag?

– Vår skogsindustri är välinvesterad och konkurrenskraftig. Genomförandet av den stora investeringen i Östrand är naturligtvis viktig, och fortgår enligt plan. Den stora utmaningen för SCA är att hålla ett högt tempo och hög kvalitet i vårt innovationsarbete, driva lönsam tillväxt och fortsätta effektivisera vårt arbete.

 

2. Stora Enso

 • ​​​​​Grundades 1998 efter en sammanslagning av svenska Stora och finska Enso. Producerar förpackningar, olika typer av biobaserade material, träprodukter och papper.
 • Stora Ensos svenska skogsmark ägs och förvaltas sedan 2004 av delägda Bergvik Skog.
 • Antal anställda: 26 000 i 35 länder varav 5 000 i Sverige.
 • Omsättning 2015: 91,9 miljarder kronor
 • Största ägare: Wallenbergstiftelserna via Foundation Asset Management AB

Karl-Henrik Sundström, VD:

Vilken är den största utmaningen för Stora Enso i dag?

– Att få ut våra nya innovativa produkter från skogen på marknaden i en snabbare takt.

 

3. Billerud Korsnäs

 • När Billerud 2012 köpte Korsnäs från Kinnevik bildades Billerud Korsnäs AB. Tillverkar färskfiberbaserad förpackningsråvara i form av kraft- och säckpapper, wellpappråvara och kartong.
 • Billerud Korsnäs skogsmark ägs och förvaltas sedan 2004 av delägda Bergvik Skog.
 • Antalet anställda: 4 200 i tio länder varav 3 400 i Sverige.
 • Omsättning 2015: 21,8 miljarder kronor
 • Största ägare: Frapag, Österrike

Per Linberg, VD:

Vilken är den största utmaningen för Billerud Korsnäs i dag?

– Vi har stora ambitioner på alla områden och vi vill växa i takt med marknaden, det villa säga 3-4 procent per år. Vi vill också driva på innovation i en traditionell bransch och det är minsann en utmaning.

 

4. Södra Skogsägarna

 • Har sitt ursprung i Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund som bildades 1938. Är en ekonomisk förening vars syfte är att ge medlemmarna avsättning för skogsråvara till så höga priser som möjligt. Genom åren har föreningen investerat i egen produktion av i första hand trävaror och massa, men även trähustillverkning.
 • Antal anställda: 3 600
 • Ägare: 50 000 sydsvenska skogsägare
 • Omsättning 2015: 18,3 miljarder kronor

Lars Idermark, VD:

Vilken är den största utmaningarna för Södra i dag?

– Att få behålla rätten att bruka skogen med frihet under ansvar. Vi bygger också mer eller mindre ett nytt bruk i Värö och det är en stor omställning. Det är också en utmaning att möta skogsägare i dagens urbaniserade och digitaliserade samhälle.

 

5. Holmen

 • Startade som sågverksrörelse 1870 i orterna Mo och Domsjö utanför Örnsköldsvik. Mo och Domsjö AB (Modo), investerade så småningom i massa- och finpappersproduktion (Husums bruk). Modo köpte Iggesunds bruk och Holmens bruk 1987 och sålde senare Husums bruk. Modo bytte namn till Holmen som i dag tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror.
 • Holmen äger och förvaltar 1,3 miljoner hektar skog i Sverige.
 • Antal anställda: 3 300.
 • Omsättning 2015: 16,1 miljarder kronor
 • Största ägare: Fredrik Lundberg via L E Lundbergföretagen AB

Henrik Sjölund, vd:

Vilken är den största utmaningen för Holmen i dag?

– Eftersom vi är ett skogsägande bolag så är rätten att hållbart bruka skogen det viktigaste för oss. Sedan finns det alltid marknadsutmaningar oavsett vilket affärsområde man tittar på.

 

6. Moelven

 • Norskt bolag som 1899 tillverkade inredningsprodukter och fordonskomponenter. På 50-talet inleddes tillverkning av bland annat skogsarbetarkojor, huselement och limträ. På 80- och 90-talen köptes flera träindustrier i västra Sverige.
 • Producerar i dag olika förädlade träprodukter samt byggmoduler.
 • Antal anställda: 3 400, i Sverige 1600
 • Omsättning 2015: 9,6 miljarder svenska kronor
 • Största ägare: Glommen Skog SA och Eidsiva Vekst AS

Morten Kristiansen, VD:

Vilken är den största utmaningen för Moelven i dag?

– Att fortsätta att utveckla bolaget så att vi klarar den internationella konkurrenskraften. Det är upp till oss själva, ingen kommer att göra det åt oss.

 

7. Sveaskog

 • Efter en privatisering av Domänverket, Assi och NCB bildades 1994 AssiDomän, som senare sålde sina industrier utom sågverken. Staten köpte tillbaka AssiDomän 2001 och bolaget bytte då namn till Sveaskog. En del av sågverken drivs i dag i Setra Group, ett dotterbolag som ägs tillsammans med skogsägarföreningen Mellanskog.
 • Sveaskog säljer timmer, massaved och biobränsle till massa-, pappers- och sågverksindustrin. Dessutom gör bolaget markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.
 • Sveaskog äger och förvaltar 4 miljoner hektar skog i Sverige.
 • Antal anställda: cirka 700
 • Omsättning 2015: 6,1 miljarder kronor
 • Ägare: svenska staten

P-O Wedin, VD:

Vilken är den största utmaningen för Sveaskog i dag?

– Vi måste jobba mer för att få allmänhetens acceptans för skogsbruk och att förklara kopplingen mellan skogsbruk och träprodukter. Vi måste också skapa så lönsamma värdekedjor som möjligt tillsammans med våra kunder.

 

8. Vida

 • Ångsågen i Vislanda togs över av Göte Johansson 1954 och bytte senare namn till VIDA Timber. Namnet Vida, en förkortning av Vislanda, togs från sågverkets skeppningsmärke (producentmärkning av trävaror). Företaget togs över av sonen Christer Johansson som tillsammans med Santhe Dahl skapade dagens träindustrikoncern.
 • Verksamheten är i dag koncentrerad till fyra affärsområden: sågade och hyvlade trävaror, träemballage, trähustillverkning samt pellets och stallströ.
 • Antal anställda: cirka 900
 • Omsättning 2014: 4,2 miljarder kronor
 • Huvudägare: Santhe Dahl

Santhe Dahl, vd:

Vilken är den största utmaningen för Vida i dag?

– Hela branschen, inklusive Vida, måste tjäna mer pengar för att kunna öka vidareförädlingen.

 

9. Derome

 • År 1946 investerade unge snickaren Karl Andersson i ett litet sågverk i halländska Derome. De fyra sönerna Erling, Bernt-Göran, Ingemar och Karl-Erik tog över och utvecklade verksamheten till dagens träindustrikoncern.
 • Verksamheten baseras på produktion av sågade, hyvlade och impregnerade trävaror, pellets, prefabricerade byggkomponenter och trähus, bygghandelsverksamhet samt mark- och fastighetsförvaltning.
 • Antal anställda: cirka 1400
 • Omsättning 2014: 4,6 miljarder kronor
 • Huvudägare: Familjen Andersson

Karl-Erik Andersson, VD:

Vilken är den största utmaningen för Derome i dag?

– Den brist på kompetent personal – hantverkare, projektledare och ingenjörer – som nu växer fram kommer att bli en utmaning för hela byggbranschen. Det är det största hindret för att växa.

 

10. AB Karl Hedin

 • Hästköraren och virkeshandlaren Karl Hedin investerade på 30- talet i egna sågverk och skogsmark. På 80-talet tog sonsonen Karl över efter fadern Lars och fortsatte att investera i skogsfastigheter, men också i emballageindustri och bygghandelsverksamhet som i dag, tillsammans med sågverken och takstolstillverkning, utgör basen i verksamheten.
 • Dessutom har koncernen runt 40 byggbutiker i Mellansverige.
 • Antal anställda: 965
 • Omsättning 2014: 3,4 miljarder kronor
 • Ägare: Karl Hedin

Peter Wigert, VD:

Vilken är den största utmaningen för Hedins i dag?

– Att hitta unga människor som har en tilltro till att jobba i den här branschen och som kan tänka sig att flytta till, eller stanna kvar, och utvecklas på de orter där vi finns.

MISSA INTE! I bildspelet ovan svarar alla VD-ar på frågan: Hur ser ditt företag ut om fem år?

LÄS MER om de tio största skogsbolagens satsningar och utmaningar just nu i Skogsland nr 19.

Relaterade artiklar

Till toppen