Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 23 mars 2018

Handelshinder en risk för skogsbruket

Tullar för handeln skulle drabba hela kedjan från skogsägare till den slutgiltiga konsumenten av skogsprodukter.

 Knut Persson.
Knut Persson.

När USAs president Donald Trump twittrar att handelskrig är lätta att vinna riskerar han att göra hela världen fattigare. Svensk skog står inte i den första frontlinjen om ett handelskrig skulle bryta ut, men allt som hindrar handeln innebär risker för skogsindustrin och därmed skogsbruket.

Sverige är ett land med mycket skog och en framgångsrik skogsindustri. Det betyder att 85 procent av skogsindustrins produktion exporteras. Värdet av exporten är omkring 125 miljarder kronor. När statsminister Stefan Löfven i Vita Huset säger att Sverige är ett exportberoende land gäller detta i mycket hög grad för skogen.

Det har snart gått två år sedan Storbritannien beslutade att lämna EU. Förhoppningen är naturligtvis att man ska kunna nå ett avtal som förhindrar att tullar införs. Men egentliga förhandlingar i sakfrågan har ännu inte börjat och tiden börjar rinna ut.

Om det blir tullar kommer till exempel skogsprodukter att bli dyrare i Storbritannien och det innebär förluster i hela kedjan från skogsägare till den slutgiltiga konsumenten. Hur förlusterna kommer att fördelas i kedjan är svårt att reda ut i förväg, det beror bland annat på marknadsläget för de olika produkterna.

Det finns också praktiska problem som kan vara svåra att hantera. Nu sker handeln fritt mellan länderna i EU, om tullar ska betalas måste produkterna förtullas och det krävs en helt annan logistik med annan lagerhållning.

Om det i Sverige finns en stor politisk samstämmighet om att verka för frihandel är det andra tongångar i USA. Även om Trumps hot om tullar är kontroversiella även där finns det ändå starka krafter som verkar tro att tullar på till exempel stål skulle vara bra för landet.

Införs tullar kommer EU att svara med tullar på vissa amerikanska produkter och då hotar Trump med tullar på europeiska bilar. Det skulle naturligtvis slå hårt även mot de fordonstillverkare som finns i Sverige.

Skogsprodukter finns inte med i de hotbilder som nämnts, och tull på skogsprodukter är nog inte något som någon av sidorna tänker på i första hand. Men för skogsindustrin, alltså en av Sveriges mest exportberoende branscher, är det ändå oroande att utvecklingen inte går mot att förenkla internationell handel utan tvärtom sätta upp hinder. Sverige är en liten aktör i det internationella spelet, men inte minst för svenska skogsägare är det viktigt att vända utvecklingen.

Knut Persson

red@landskogsbruk.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen