Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 4 maj 2013

Han för ut den svenska skogsmodellen i världen

Som en ambassadör för det svenska familjeskogsbruket - alltid är Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna, på väg någonstans för att knyta och underhålla kontakter.

Lennart Ackzell reser i svenskt familjeskogsbruk. Bilderna är från FNs skogsforum i Istanbul 2013, FNs skogsforum i New York 2010 samt från en träff med Shen Suhua, Peking, som valts in i KSLAs skogsavdelning.
Bild 1/2Lennart Ackzell reser i svenskt familjeskogsbruk. Bilderna är från FNs skogsforum i Istanbul 2013, FNs skogsforum i New York 2010 samt från en träff med Shen Suhua, Peking, som valts in i KSLAs skogsavdelning. FOTO: Marie Henningsson
Bild 2/2 FOTO: Marie Henningsson

– Var jag än är förklarar och lyfter jag vad familjeskogsbruket kan erbjuda Sverige och världen, säger Lennart Ackzell.

Den här torsdagen när är Lennart Ackzell faktiskt på LRF Jönköpings kontor – men det är efter några dagar på LRF Skogsägarna i Stockholm. Veckan innan var han på FNs skogsforum i Istanbul. När den här artikeln publiceras i Skogsland är han i Indonesien.

– Vi ska vara med vid ett statsbesök och berätta vad det svenska familjeskogsbruket har att erbjuda. Landsbygdsdepartementet har fått upp ögonen för vad vi står för och har bjudit med oss.

Lennart Ackzell började på LRF Skogsägarna för 5 år sedan. Med sig hade han ett stort nätverk som han byggt upp under de 14 år han varit på Skogsstyrelsen och näringsdepartementet.

– Jag ägnar mig åt omvärldsbevakning och påverkansarbete. Det är viktigt att jag har bra kontakter så att jag snabbt kan kontakta rätt personer och få rätt information så tidigt som möjligt

LRF Skogsägarna har varit delaktiga i ett skogsprojekt i Kenya och i Kina har man skrivit avtal om att hjälpa till att implementera den svenska modellen när landsbygdsbefolkningen ska få långtgående rättigheter att bruka skogsmark.

– Om familjen ser värdet i brukandet är det bästa sättet att ta hand om skogen. Men det kommer inte att lyckas om inte de små skogsägarna samordnar sig i skogsägarorganisationer och det är där vi kommer in med vår kunskap och erfarenhet.

Att fler får förståelse för och kunskap om den svenska modellen gynnar svenska skogsägare. Det ger också ökade kontakter vilket på sikt kan leda till ökad export.

– Kina är ett land med stort virkesunderskott och där finns en växande marknad för kvalitetsvirke. Om Kina vill importera är vi ett bra alternativ.

Men just nu läggs det mesta krutet i det internationella arbetet på Europa. Flera frågor står på agendan som kan få konsekvenser för Sveriges skogsbrukare. Bland annat ska EU-kommissionen besluta om hållbarhetskriterier för biobränslen och bland förslagen finns obligatoriska styrande skogsbruksplaner och krav på inventeringar av hotade arter.

– Vi måste komma in i processen så tidigt som möjligt och få politikerna att förstå att de beslut de tar kan ta bort drivkrafterna hos skogsägarna. De drivkrafter som är nödvändiga för att uppnå det långsiktiga brukandet av skogen som Sverige och världen behöver.

LRF Skogsägarna är också aktiva i förhandlingarna om den europeiska skogskonventionen. Den ska omfatta hela Europa, inte bara EU-länderna.

– Ryssland är en viktig partner att få med i detta När vi ska konkurrera med stora skogsnationer i vår närhet måste vi ha något så när lika spelregler.

Fakta: Lennart Ackzell

  • Ålder: 55 år.
  • Bor: Jönköping.
  • Familj: Fru och tre barn.
  • Gör: Internationell samordnare på LRF Skogsägarna.
  • Bakgrund: Jägmästare, skoglig doktor, skogsstyrelsen, näringsdepartementet.
  • Övrigt: Vice ordförande i IFFA. International Family Forestry Alliance.

Till toppen