Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 10 september 2018

Hammar: ”Viktigast att ny regering törs regera”

Det viktigaste är att en ny regering törs regera och fatta beslut, anser Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

– Det finns ju ett antal saker som behöver fixas, säger han.

 Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.
Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna. FOTO: Ann Lindén

Vilken regering som tillträder efter valet är högst oklart. Oavsett hur det blir önskar sig Sven Erik Hammar en modig regering som visar handlingskraft.

– En ny regering måsta våga ta de stora greppen som är kopplade till äganderätten och som faktiskt är viktiga för funktionen i samhället. Man måste våga styra upp det som har gått fel, säger Sven Erik Hammar.

”Måste styras upp”

Han nämner att skogsägarrörelsen länge har pekat på ett antal näringspolitiska frågor som behöver styras upp och förtydligas av regering och riksdag. Det handlar bland annat om hoten mot äganderätten, att skogspolitiken behöver styras tillbaka till ursprungstanken på ”frihet under ansvar” i stället för detaljreglering och att miljöpolitiken behöver riktas om för att hantera dagens utmaningar gällande klimat och hållbar utveckling.

– Det finns ett viktigt jobb att göra för vilka det än blir som ska regera Sverige, säger Sven Erik Hammar.

LÄS MER: Riksdagen: Se över Artskyddsförordningen

Tillkännagivanden

Något som kan tala för positiva förändringar under kommande mandatperiod är fem tillkännagivanden som riksdagen riktade till regeringen under den mandatperiod som nu löpt ut, tror Sven Erik Hammar.

– Det var många partier som stod bakom tillkännagivandena, säger Sven Erik Hammar.

I tillkännagivandena uppmanades regeringen att:

*Säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper blir rättssäker och effektiv.

*Se över artskyddsförordningen.

*Säkerställa att skogsbrukare ska vilja ägna sig åt hållbart skogsbruk.

*Se över ersättningsmodellerna för markavsättning.

Kunskap om statsförvaltningen

Dessutom kom ett tillkännagivande om större kunskap om statsförvaltningen och ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar på exempelvis myndigheter.

– Man har insett att vi har en myndighetskultur som har burit i väg och som måste styras upp även på skogens område. Myndigheterna är nere och petar i detaljer i allt högre grad, säger Sven Erik Hammar.

LÄS MER: ”Åtta lagar att ta bort eller förenkla”LÄS MER: Riksdagen går emot regeringen i skogspolitiken

Relaterade artiklar

Till toppen