Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 26 maj 2018

Hammar: ”Vi har mycket dåliga erfarenheter”

LRF oroas över att de handlingsplaner för grön infrastruktur som nu håller på att tas fram i varje län kan få mer långtgående konsekvenser än vad som kan förutses i dag.

FOTO: Kjell Ström Naturvårdsverket

– Vi har mycket dåliga erfarenheter av hur myndigheter tidigare planerat handlingsinstrument för naturvård som inte har någon formell status, De riskerar att antingen bli informella skyddsformer utan ersättning eller områden där brukande försvåras genom ett socialt tryck på markägaren, säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

Nästa vecka har LRF sin riksförbundsstämma och då kommer en motion från Värmland om grön infrastruktur att behandlas. De farhågor som LRF-avdelningen Säffle norra lyfter i motionen delas helt av LRF Skogsägarna.

Ser inte behovet

Begreppet grön infrastruktur har ursprungligen tagits fram för naturvård i ett europeiskt perspektiv där det ofta är långt mellan naturliga miljöer. I EU:s arbete med grön infrastruktur ligger fokus på att koppla samman naturliga miljöer och grönområden.

– Vi ser inte behovet av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i Sverige där hela landskapet brukas med stor hänsyn och är värdefullt för arternas möjlighet att sprida sig. Handlingsplanerna för grön infrastruktur bör begränsas till våra storstadsområden, säger Sven-Erik Hammar.

FOTO: Marie Henningsson

Riksförbundsstyrelsen skriver i sitt yttrande över motionen att man ska uppmärksamma riksdagspartierna på farhågorna för vad handlingsplaner för grön infrastruktur kan komma att innebära. I kontakter med Naturvårdsverket och Jordbruksverket kommer LRF att påtala konsekvenserna för framtida markanvändning av handlingsplanerna.

Underlag för stöttning

– Det gäller nu också att under vår och sommar regionalt påverka sina länsstyrelsers arbete med handlingsplanerna eftersom dessa ska rapporteras in i höst, säger Sven-Erik Hammar.

LRF Skogsägarna har tagit fram ett underlag som ska ge stöd när handlingsplaner diskuteras ute i de olika regionerna.

FAKTA: Vad är grön infrastruktur?

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Enligt Naturvårdsverket är Grön infrastruktur en viktig del i Sveriges arbete för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Fram till hösten 2018 ska landets länsstyrelser ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Källa: Naturvårdsverket

LÄS OCKSÅ DEBATTEN: Grön infrastruktur hotar inte äganderättenLÄS MER DEBATT: Grön infrastruktur är djupt oroande

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen