Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 4 februari 2019

Halverad budget för Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets pengar för skydd av och åtgärder för värdefull natur halveras för 2019. Det betyder mindre pengar för ersättning till naturreservat och skötsel av skyddade områden.

 Lillskardbergets naturreservat, Lycksele kommun, Västerbottens län.
Lillskardbergets naturreservat, Lycksele kommun, Västerbottens län. FOTO: Länsstyrelsen

Stora delar av Naturvårdsverkets anslag för skydd av och åtgärder för värdefull natur används till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet i fjällen, åtgärder för hotade arter, skötsel av nationalparker och naturreservat och för att ersätta markägare vid nya naturreservat.

− Vissa satsningar upphör och inom andra delar sänks ambitionerna kraftigt, konstaterar Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Kännbara effekter

Anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2019 på 647,5 miljoner kronor vilket är en minskning med 48 procent från 2018. En halverad budget innebär stora neddragningarna när det gäller exempelvis skötsel i skyddade områden, underhåll av anläggningar för friluftsliv och lokala naturvårdsprojekt.

– Vi har inte haft så här låg budget för skötsel sedan 2013, säger Claes Svedlindh.

 Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.
Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket. FOTO: Naturvårdsverket

Samtidigt som anslagen för skötsel halveras har den skyddade skogen ökat med 40 procent de senaste åren.

– Det gör att minskningen i anslag får kännbara effekter, säger han.

Mindre till naturreservat

Av den totala anslagsminskningen hamnar en något större andel på ersättning för skydd av skog. Det innebär att det kommer att finns betydligt mindre pengar för att ersätta markägare i samband med bildande av naturreservat.

– Dessutom är mer än hälften av årets medel redan uppbundna i tecknade avtal, säger Claes Svedlindh.

Det totala anslaget för skydd av värdefull natur ligger 2019 på 678 miljoner kronor. Det är en minskning med 52 procent från 2018. Knappt 80 procent av anslaget går till markersättningar.

Regionala konsekvenser

Naturvårdsverket fördelar nu medel till de 21 länsstyrelserna. När bidragen minskar innebär det konsekvenser för det regionala arbetet. Inga nya lokala och kommunala projekt inom lokala naturvårdssatsningen (LONA) kommer att beviljas bidragsmedel, utan medel fördelas bara till pågående fleråriga projekt. Bidragen till nya projekt för restaurering och återskapande av våtmarker upphör också.

 Det kommer att finns betydligt mindre pengar för att ersätta markägare i samband med bildande av naturreservat.
Det kommer att finns betydligt mindre pengar för att ersätta markägare i samband med bildande av naturreservat. FOTO: Arkiv

– Verksamheten med skötselinsatser som genomförs av långtidsarbetslösa och nyanlända i värdefull natur, så kallade naturnära jobb, genomförs inte heller, säger Claes Svedlindh.

Kan bli utökade medel

På grund av de minskade anslagen finns även mindre utrymme för insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden och för underhåll av exempelvis vandringsleder. Byggnader och fasta anläggningar i skyddade områden kommer bara att underhållas i de mest akuta fall när det finns exempelvis säkerhetsrisker. Länsstyrelsernas arbete med bekämpning av främmande invasiva arter kommer också att ske i mycket begränsad omfattning.

− Vi har nu en regering som håller på att forma sin inriktning och vi ser i januariöverenskommelsen skrivningar som indikerar tillskott på medel. Men just nu har vi den beslutade budgeten att förhålla oss till, säger Claes Svedlindh.

FAKTA: Så fördelas anslaget

– I dag finns ungefär 5 000 naturreservat och 30 nationalparker i Sverige.

– Anslaget för skydd av värdefull natur är 2019 på 678 miljoner kronor, en minskning med 52 procent från 2018.

– Anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2019 på 647,5 miljoner kronor, en minskning med 48 procent från 2018.

Källa: Naturvårdsverket

LÄS MER: Stopp för inventering av nyckelbiotoper och naturnära jobb

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen