Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 januari 2019

Grotskotare kan vara lönsam vid askspridning

Det kan vara mer konkurrenskraftigt att sprida aska med grotskotare i direkt anslutning till grotskotningsarbetet än att sprida med dagens specialiserade askspridare.

 I dag sprids aska i skogen med speciella askspridare.
I dag sprids aska i skogen med speciella askspridare. FOTO: Hans Dahlgren

Ett Skogforskprojekt, där Johanna Enström och Tomas Johannesson varit projektledare, visar att det kan vara mer konkurrenskraftigt att sprida aska med grotskotare i direkt anslutning till grotskotningsarbetet än att sprida med dagens specialiserade askspridare.

Syftet med projektet är att bidra till kostnadseffektiva förslag på logistik- och spridningslösningar för att återföra bioaska till skogsmark och på så sätt sluta kretsloppet vid uttag av biobränsle.

Lägre uppstartskostnader

En metod där askspridning sker i direkt anslutning till grotskotningsarbetet, med grotskotaren som basmaskin, är fokus för analysen. Metoden väntas ge lägre uppstartskostnader och gör det därmed möjligt för askåterföring på mindre skogsområden än i dag. Utnyttjandet av utrustningen väntas också öka.

Använder simuleringsanalyser

Projektledarna har bland annat använt sig av simuleringsanalyser av skotarens arbete vid kombinerad askspridning och grotskotning. Data har hämtats från tidsstudier, intervjuer, litteratur samt driftsdata över grotskotade trakter.

LÄS MER: För lite aska återförs

Utnyttjandet av utrustningen väntas också öka, förutsatt att det är möjligt att sprida aska under perioder på året då det inte är säsong för grotskotning.

Är konkurrenskraftigt

Resultaten från analyserna visar att det är konkurrenskraftigt att använda grotskotaren jämfört med dagens specialiserade askspridare. Analysen gav en potentiell ökning av årsmarginalen från -0,8 till 10 procent när askspridning genomfördes på hälften av trakterna, samt under en period utfördes som enda åtgärd i bestånd. Att asksprida ungefär hälften av de skotade trakterna är ett rimligt antagande. Utkörning av mindre enheter är möjligt, men ökar kostnaderna.

LÄS MER: Askspridning en lönsam åtgärd

Relaterade artiklar

Till toppen