Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 7 juni

Grot kan ersätta torven i trädgården

Flisade restprodukter från skogen kan ersätta torv i trädgårdsjord. Det kan bli en ny marknad för groten, som haft en svag efterfrågan de senaste åren. 

 Grot kan vara ett alternativ till torv i trädgården. Sveaskog, Econov, BioEndev och Processum ska testa om det går att använda torv i stället.
Grot kan vara ett alternativ till torv i trädgården. Sveaskog, Econov, BioEndev och Processum ska testa om det går att använda torv i stället. FOTO: Mats P. Ostelius

Torvanvändningen har kritiserats hårt av bland andra Naturvårdsverket. De betraktar torven som en fossil resurs och att den är jämförbar med användningen av olja, stenkol och gas i klimathänseende. Därför är den svenska trädgårdsbranschen angelägen att hitta en ersättning till odlingstorv.

”Gott om grot”

Nu ska Sveaskog tillsammans med företagen Econov, BioEndev och Processum testa om man kan ersätta torv med grot (grenar och toppar) i trädgårds- och anläggningsjord. 

 Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog.
Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog. FOTO: Sveaskog

– Det finns gott om grot, framför allt i norra Sverige. Men den tas inte ut eftersom det inte finns någon större efterfrågan just nu. Därför tycker vi att det kan vara intressant att titta på andra användningsområden, säger Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog.

– För Sveaskog skulle det här innebära ytterligare en marknad och ett ökat värde på vår grot, samtidigt som vi bidrar till minskad klimatpåverkan.

Fakta: Torv

Nästan 25 procent av Sveriges landyta är täckt av torv, det vill säga ofullständigt förmultnade växtdelar. Det finns ett trettiotal producenter av odlingstorv. Produktionen finns främst i södra och mellersta Sverige.

2017 skördades ungefär 1,1 miljoner kubikmeter energitorv och 1,7 miljoner kubikmeter odlingstorv. 

Den svenska torvbranschen menar, till skillnad från Naturvårdsverket, att det den svenska torven är en stor resurs som kommer att läcka ut koldioxid, även om den inte utvinns. De menar också att man måste inom EU skilja på torv från orörd mark och torv från dränerad, av människan påverkad mark.

I Sverige skördas bara torv från dränerad mark påpekar branschorganisationen Svensk Torv.

Källa: SCB och Svensk Torv 

Fyra varianter

Sveaskog ska ta fram, torka och flisa groten till projektet. Sedan ska företaget Bioendev torrifiera flisen, det vill säga utföra en lättare värmebehandling vid 300 grader under syrefattiga förhållanden. Det gör flisen spröd och biologiskt steril.

– Det är lite spännande. Bioendev har tagit fram fyra olika varianter av torrifierad grot som ska testas i trädgårdsjord.

Ökande intresse

Enligt Sveaskog skulle det behövas omkring 1 500 000 ton grot för att ersätta all torv. Företaget Econova, som äger varumärket Weibulls, är ett av de ledande trädgårdsföretagen i Sverige. De menar att intresset ökar för odling och för att köpa mer miljövänliga och klimatneutrala odlingssubstrat. 

Flera användningsområden

Grot används idag främst som energi till kraftvärmeverk. I norra Sverige är transportavstånden stora och priset på grotflis så dålig att Sveaskog och många andra företag inte tar ut någon grot alls. Men Sveaskog menar att det kan finnas flera andra användningsområden, som kan skapa nya marknader. 

– Det finns en efterfrågan på skogsråvara i olika utvecklingssatsningar som görs. Vi ser att grot kan användas i allt från konstruktionsmaterial, konstgräsplaner, i produktionen av fiskfoder och även till hälsokost till människor, säger Ann-Britt Edfast. 

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen