Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 18 juni 2018

Grönt ljus för överlåtelse av skogskonton

Nu öppnas dörren för möjligheten att överlåta skogskonton i samband med generationsskiften. Det står klart sedan LRF vunnit mot Skatteverket i Skatterättsnämnden. Skatteverket kan dock komma att överklaga nämndens beslut.

 Urban Rydin, skatteexpert på LRF.
Urban Rydin, skatteexpert på LRF. FOTO: LRF Konsult

Den 1 januari 2009 införde Alliansregeringen en lagändring som gjorde det möjligt att överlåta skogskonton till närstående i samband med arv, testamente, gåva eller bodelning. Syftet var att underlätta generationsskiften av jord- och skogsbruksfastigheter, något som framgår av en regeringspromemoria från 2008.

Överlåtelserna gjorda av dödsbon

Som Land Skogsbruk tidigare berättat har dock Skatteverket underkänt flera överlåtelser av skogskonton. Det gäller exempelvis två skattebeslut, gällande skogsägare i Hälsingland respektive Västerbotten, som LRF såg som principiella och därför överklagade för skogsägarnas räkning.

Skälet till att Skatteverket underkände överlåtelserna var att de gjordes av dödsbon och att de inte gjordes samma år som den tidigare ägaren avled.

”En närstående till den avlidne kan ta över medel på ett skogskonto i samband med övertagande av den avlidnes lantbruksenhet. Eftersom ett dödsbo inte kan ha några närstående finns den möjligheten endast när skiftet sker under dödsåret”, skrev Skatteverket i ett av besluten och beslutade att upplösa aktuella skogskonton och ta upp hela de innestående beloppen till beskattning.

Skatterättsnämnden går på LRF:s linje

LRF överklagade besluten med hjälp av dess skatteexpert, Urban Rydin, som påpekade att Skatteverkets hållning skulle innebära att en fastighetsägare som avlider den 31/12 således inte kan överlåta skogskonto.

Det skulle i sin tur avsevärt försvåra generationsskiften, ansåg Urban Rydin. Han fick medhåll av det allmänna ombudet, AO, en funktion inom Skatteverket som kan överklaga verkets beslut och begära förhandsbesked (svar på hur en fråga ska bedömas skatterättsligt) hos Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämnden har nu beslutat att gått på samma linje som LRF och AO. Det innebär att de båda skogsägarna i Hälsingland respektive Västerbotten fick rätta att överlåta skogskonton.

”Vi analyserar nu avgörandena och det är i skrivande stund inte avgjort om Skatteverket nu ger sig eller vill få dem prövade av Högsta Förvaltningsdomstolen”, skriver LRF:s skatteexpert Urban Rydin i en skriftlig kommentar om utfallet i Skatterättsnämnden.

LÄS MER: LRF tar strid för arv av skogskonto

Relaterade artiklar

Till toppen