Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 1 december 2018

Global efterfrågan på trä fortsätter öka

Behovet av att bygga hållbart växer och därmed görs bedömningen att den globala efterfrågan på trä fortsätter att öka.

 Sverige är en av världens största exportörer av sågat virke.
Sverige är en av världens största exportörer av sågat virke. FOTO: TRONS

Det har tidigare rått ett underskott på trävaror, men nu är balansen normal mellan utbud och efterfrågan. Det konstaterades när branschorganisationen Svenskt Trä arrangerade Trämarknaden i Karlstad.

Kina viktig marknad

En viktig marknad för svenska trävaror är Kina. Landet strävar efter att bli oberoende av import, men det kommer att dröja och Kina blir en allt viktigare marknad för europeiska sågverk. Behovet av import av trä för såväl byggande som inredning kommer sannolikt att fortsätta att öka de närmaste åren

Läs mer: Ökad export av svenska skogsråvaror

Mellanöstern och Nordafrikaregionen står för 20 procent av Sveriges totala trävaruexport och 50 procent av exporten av sågad furu. Men delar av marknaden är instabil, inte minst med tanke på det politiska läget. Men exporten till Egypten, som är den näst största marknaden för export av sågat virke, tuffar på. En tillväxt på 5-6 procent förväntas kommande år.

Algeriet på gång

Även Algeriets tillväxt förväntas öka med 3 procent kommande år, då marknaden nyligen återhämtat sig efter ett importstopp till följd av nya importkrav.

USA är inte otippat världens största marknad med 23 procent av den globala konsumtionen av barrträ. Idag är det 2 – 3 procent av svensk export som går till USA och siffran stiger.

Läs mer: Södra ökar träexporten till USA

– Med begränsad import från Kanada är USA, och kommer att fortsätta vara, i behov av europeiskt trä, sa Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, på Trämarknaden.

Stort byggbehov

Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä, summerade och menar att trävarumarknaden nu ser ut att gå in i en lugnare period.

– Efterfrågan på trävaror bedöms dock fortsätta att öka även under kommande år. Inte minst är behovet av byggande stort och trä tar marknadsandelar på flera stora marknader, avslutade Mikael Eliasson.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen