Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 18 januari 2019

”Glädjande att skogsnäringens betydelse ges stort utrymme”

Skogsindustrierna välkomnar den nya regeringen. Överenskommelsen mellan S, C, L och MP innehåller flera positiva besked som stärker äganderätten och tillväxten i bioekonomin, anser Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna.

 Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna.
Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna. FOTO: Skogsindustrierna

– Det är glädjande att skogsnäringens betydelse för en hållbar utveckling ges stort utrymme i överenskommelsen. Vi välkomnar att partierna ska utreda hur äganderätten till skogen ska stärkas och att den utökade nyckelbiotopsinventeringen inte återupptas, säger Carina Håkansson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi kommer följa de utredningar som aviserats noga. Jag hoppas att min oro för att de drar ut på tiden kommer på skam och att vi i stället får snabba och konkreta beslut. Det behövs för att skogsnäringen ska kunna accelerera bioekonomins utveckling.

Förutsättning för att utveckla digitala resan

Skogsindustrierna är positiva till att partierna betonar vikten av drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet och att övergången från fossilt till biobaserat innebär att samhällets behov av skogsråvara kommer att öka.

Man välkomnar även att regeringen vill fortsätta bygga ut den digitala infrastrukturen – en förutsättning för att skogsnäringen har en stabil plattform för att kunna utveckla sin digitala resa.

 Håkan Wirtén, generalsekreterare i WWF.
Håkan Wirtén, generalsekreterare i WWF. FOTO: WWF

WWF kritiskt

Världsnaturfonden WWF strör både ris och ros till det så kallade januariavtalet mellan S, MP, L och C. Även om regeringen förstärker den av Moderaterna och Kristdemokraterna halverade budgeten för skydd av värdefull natur räcker det inte, anser WWF.

– Det är bra att regeringen höjer anslaget, men det är långt kvar till de tidigare nivåerna. Vi förutsätter att regeringen justerar detta till nästa budgetår, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare i WWF, i en kommentar.

WWF är starkt kritiskt till att nyckelbiotopsinventeringen upphör. En nyckelbiotopsinventering skapar bättre förutsättningar för markägare att agera i sitt skogsbruk och myndigheter att erbjuda områdesskydd och ersättningar, skriver WWF.

Vill öka skyddet

Ett nytt program för att använda mark från Sveaskog som ersättning till markägare vid reservatsbildning välkomnas av WWF. ”Det lyfts också fram att Sveaskog ska vara ett föredöme i sitt sätt att bruka skogen, men tyvärr finns inga konkreta förslag på att möjliggöra detta genom ändrade avkastningskrav eller ägardirektiv.

De nuvarande kraven på Sveaskog har skapat dåliga förutsättningar för det statliga skogsbolaget att kunna vara ett föredöme och skydda den biologisk mångfald som krävs för ett hållbart skogsbruk”, kommenterar WWF.

Organisationen vill att Sveaskogs ägardirektiv och avkastningskrav  ses över. ”Regeringens ambition med Sveaskogs bidrag till miljömålen bör vara att  öka  skyddet från 12 procent till  20 procent av den  produktiva skogen per skogsregion”, skriver WWF.

LÄS MER: Positivt för skogsägare i S-MP-C-L-dokument

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen