Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 13 april 2019

”Gick uppsägningen av jakten rätt till?”

Fråga: Jag har varit med i ett jaktlag som haft jakten på en fastighet i 46 år. Vid årsskiftet 2006 skrevs ett jakträttsintyg med markägaren på tio år, till 2016. Den 8 september 2007 dog markägaren. Vi har varit överens med förvaltaren av fastigheten om att jaktlaget ska underhålla vägarna och att detta är att anse som ersättning för jakträtten. Fastigheten har nu övergått till ny ägare, men någon uppsägning av jakträtten har inte skickats till jaktlaget.

31 oktober 2016, dagen innan vi skulle börja jaga, fick vi veta via e-post att vi med omedelbar verkan var uppsagda från all jakt. Min fråga är om vi är uppsagda från jakträtten i rätt tid? Ska inte uppsägning ske senast sex månader före avtalets utgång?

 Jessica Wieslander svarar på läsarfrågor i Land Lantbruk och Land Skogsbruk.
Jessica Wieslander svarar på läsarfrågor i Land Lantbruk och Land Skogsbruk. FOTO: LRF Konsult/Mostphotos

Experten svarar: Tack för en fråga som belyser flera intressanta aspekter på jakträttsupplåtelser.

Markägarens bortgång inverkar inte på giltigheten av ert avtal. Lite mer komplicerat blir det om fastigheten sedan säljs. För att avtalet ska fortsätta gälla då krävs antingen att säljaren gör förbehåll för rättigheten, eller att den har skrivits in i fastighetsregistret. Om det inte finns förbehåll eller inskrivning upphör rätten att gälla om inte köparen kände till eller borde ha förstått att jakträtten upplåtits.

Det framgår inte om den nye markägaren anser att avtalet upphörde att gälla vid överlåtelsen. Skulle det vara så att säljaren missade att förbehålla rätten kan ni ha rätt till skadestånd.

Om vi antar att jakträttsupplåtelsen i ert fall ”överlevde” försäljningen blir nästa fråga om och när rättigheten kan sägas upp.

I 16 § Jaktlagen finns tvingande regler om uppsägning av jakträttsavtal. Reglerna innebär att uppsägning är obligatorisk om avtalet har ingåtts på viss tid som är minst ett år. Uppsägningstiden är minst sex månader. Sägs avtalet inte upp i rätt tid och på rätt sätt förlängs det med en avtalsperiod till, max fem år.

Reglerna i jaktlagen gäller när jakträtt upplåts genom avtal mot ersättning. Vid gratisupplåtelser finns inga tvingande lagregler om uppsägning. Då blir avtalsvillkoren avgörande. Står det ingenting i avtalet om uppsägning upphör gratisavtal vid avtalstidens utgång.

Ersättning måste inte vara pengar. En arbetsprestation kan också räknas som ersättning. Det som gör mig fundersam i ert fall är att det låter som att er överenskommelse om underhåll av vägarna inte fanns med i grundavtalet utan har växt fram med tiden. Det kan skapa svåra bevisfrågor angående om upplåtelsen sker mot en ersättning eller ej.

Jag tycker att du ska ta med dig avtalet till en jurist som kan hjälpa er att mer konkret gå igenom villkoren och händelseförloppet för en bedömning av om jakträtten står sig, eller om ni annars kan kräva säljaren på skadestånd.

Jessica Wieslander,

Jurist, Berggren & Stoltz

LÄS MER: Fråga experten: ”Jag känner mig snuvad på skogen”LÄS MER: Fråga experten: ”Är jag arbetsgivare om jag låter grannen ta hand om en stormfälld gran?

Relaterade artiklar

Till toppen