Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 7 oktober 2018

Fyra år efter branden kommer Oskars skog åter

Fyra år efter storbranden 2014 kommer skogen åter hos Oskar Axfeldt. Sådd tall och planterad lärk spirar på det utbrända hygget. Men rotmurklan tog kol på en del lärkplantor.

 En hoppfull Oskar Axfeldt möter Land Skogsbruk sommaren 2015, strax efter att han blivit klar med återbeskogningen...
Bild 1/7 En hoppfull Oskar Axfeldt möter Land Skogsbruk sommaren 2015, strax efter att han blivit klar med återbeskogningen... FOTO: Mats P. Ostelius
 ... I dag, fyra år efter branden, känner Oskar Axfeldt en stark odlarglädje när han inspekterar brandhygget. "Man skapar något för framtiden och man ser att det snabbt händer saker. Det tycker jag är det roligaste i skogsbruket", säger han.
Bild 2/7 ... I dag, fyra år efter branden, känner Oskar Axfeldt en stark odlarglädje när han inspekterar brandhygget. "Man skapar något för framtiden och man ser att det snabbt händer saker. Det tycker jag är det roligaste i skogsbruket", säger han. FOTO: Mats P. Ostelius
 Utan markvegetation fick plantorna en bra start.
Bild 3/7 Utan markvegetation fick plantorna en bra start. FOTO: Mats P. Ostelius
 Oskar Axfedt satte cirka 25 000 plantor efter branden 2014, främst sibirisk lärk. Resultatet är i stora drag lyckat. En mindre andel dog dock, dels till följd av rotmurklan, dels eftersom de sattes för sent i juni då det hunnit bli torrt i marken.
Bild 4/7 Oskar Axfedt satte cirka 25 000 plantor efter branden 2014, främst sibirisk lärk. Resultatet är i stora drag lyckat. En mindre andel dog dock, dels till följd av rotmurklan, dels eftersom de sattes för sent i juni då det hunnit bli torrt i marken. FOTO: Mats P. Ostelius
 Oskar Axfeldt.
Bild 5/7 Oskar Axfeldt. FOTO: Mats P. Ostelius
 Runt tre meter är de högsta lärkplantorna tre år efter plantering.
Bild 6/7 Runt tre meter är de högsta lärkplantorna tre år efter plantering. FOTO: Mats P. Ostelius
 Oskar Axfeldt funderar på att så även framtida föryngringar oavsett om marken är bränd eller inte.
Bild 7/7 Oskar Axfeldt funderar på att så även framtida föryngringar oavsett om marken är bränd eller inte. FOTO: Mats P. Ostelius

Oskar Axfeldt förlorade 20 hektar skog i den stora västmanländska skogsbranden som bröt ut den 31 juli 2014. Markerna närmast huset i Örbäck utanför Norberg klarade sig, men ett utskifte dominerat av klenare gallringsskog brann upp.

Framtidstro

När Land Skogsbruk träffade honom ett år senare, i juli 2015, hade en känsla av uppgivenhet övergått i en tro på framtiden. Han hade då nyligen satt 25 000 plantor av sibirisk lärk på cirka halva brandhygget. På resterande areal, där det var stenigt, gick det inte att få plantor i backen så där sådde Oskar Axfeld tall våren 2016.

Läs mer: Oskar ser framåt ett år efter branden

I rätt miljö

I dag är han nöjd med det totala föryngringsresultatet. Inte minst sådden har slagit väl ut, vilket får honom att rekommendera sådd som föryngringsmetod, allra helst på hårt bränd mark.

– Där är ju marken helt blottad och fröna hamnar i rätt miljö direkt. Dessutom är sådd ett enkelt och billigt sätt att återbeskoga på, säger han.

Eget frö

Cirka en tredjedel av frömängden köpte han på skogsplantskola, resten producerade han själv med hjälp av en såskola som Land Skogsbruk publicerade i januari-februari 2015.

Läs mer: Föröka skogen med eget frö – så gör du

– Jag hade hela köket fullt av kottar och man kunde höra hur de knäppte när de öppnade sig. Men det var ett stort jobb att plocka så många kottar, säger Oskar Axfeldt.

Lättare arbete

Arbetsinsatsen fick han dock ”betalt för” ute på brandhygget. Att så är nämligen mycket lättare än att plantera, påpekar han.

– Ja, jag spridde fröna för hand utan några redskap. Det svåra var att hålla koll på var man hade sått och inte, men jag hade med mig rödmarkerade träkäppar och snitselband som jag märkte ut referenspunkter med, säger Oskar Axfeldt.

Fakta: Oskar Axfeldts såtips

Till grund för Oskar Axfeldts tallsådd låg Land Skogsbruks såskola, publicerad i nummer 4,5 och 6 2015. Han sådde tre hekto tallfrö per hektar, men tror att det hade räckt med två hekto per hektar på det aktuella brandhygget.

– Där det saknas plantor är det snarare jag som missat än fröna som inte grott, säger han.

Enligt nyss nämnda såskolan kostar frön 6 000–12 000 kronor per kilo att köpa. Det innebär en hektarkostnad på mellan 1 800 och 3 600 kronor (3 hg/ha). Plantering av 2 500 plantor per hektar till en styckkostnad på cirka tre kronor (tall med mekaniskt snytbaggeskydd) skulle ge en hektarkostnad på 7 500 kronor. Sådd ger dock normalt högre röjningskostnader än plantering.

Lyckad plantering

Även planteringen av sibirisk lärk har lyckats väl, tycker han. Undantaget är en mindre del av marken där det före branden stod äldre, slutavverkningsmogen skog. Här dog en hel del av de plantor som han satte närmast stubbarna. Oskar Axfeldt tror att avgången orsakades av rotmurklan, en brandgynnad svampart som angriper nysatta barrplantor närmast stubbarna.

– Rotmurklan kom som en chock, det var ingenting jag hade hört något om tidigare. Jag var rädd att jag hade planterat för tidigt, men som tur var blev det ju bara angrepp på en mindre del av hygget, säger Oskar Axfeldt.

”Vänta inte”

Trots risken för rotmurkla tycker han inte att man ska vila på hanen när det gäller återbeskogning efter brand. Han anser att den brända marken ger särskilt goda förutsättningar att få upp ny skog, bland annat eftersom den konkurrerande undervegetationen är bortbränd.

– Hade jag brandföryngrat igen hade jag nog sått det mesta, men planterat på fuktiga och bördiga partier där markvegetationen kommer tillbaka snabbare, säger Oskar Axfeldt.

En ytterligare fördel med sådd är att groddplantor löper mindre risk att angripas av rotmurkla än fullstora plantor, visar studier på bland annat på Skogforsk.

Lär mer: Oskar ser framåt ett år efter branden

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen