Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 september 2018

Fungerar dagens älgförvaltning?

Land Skogsbruk reder ut var de olika partierna står i fyra frågor som är särskilt viktiga för skogsbruket och skogsägare.

 Partierna tycker till om dagens älgförvaltning och huruvida den fungerar med avseende på skogsproduktionen.
Partierna tycker till om dagens älgförvaltning och huruvida den fungerar med avseende på skogsproduktionen. FOTO: Cecilia Persson

Fungerar dagens älgförvaltning med avseende på skogsproduktionen? Om nej, vilka förändringar behövs?

FOTO: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet, Jens Holm, miljö- och klimatpolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Rent generellt fungerar den bra, men lokalt kan det finnas vissa problem. Då får de hanteras från fall till fall.

FOTO: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna, Åsa Westlund, miljö- och klimatpolitisk talesperson, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Jaktbesluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Men vi är beredda att titta på förändringar om det visar sig att det inte går att lösa de motsättningarna som uppkommit.

FOTO: Miljöpartiet

Miljöpartiet, Stina Bergström, talesperson för jordbruk och skogsbruk, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Nej, det leder till för mycket betesskador. Gran planteras på tallmark och ger ensartad skogsmark. Vi behöver förbättra älgförvaltningen, fortsätta med flerartsförvaltning av klövvilt och med projektet ”mera tall”.

FOTO: Centerpartiet

Centerpartiet, Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson, vice ordförande i EU-nämnden, suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

– Viltförvaltningen bör utgå från lokala förhållanden. Vi vill utvärdera älgförvaltningen, inrätta en viltmyndighet och stärka jord- och skogsbrukets representation i viltförvaltningsdelegationerna.

FOTO: Liberalerna

Liberalerna, Lars Tysklind, miljö-klimat och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Viktigt att skapa en långsiktig flerartsförvaltning med relevant avvägningar där både viltolyckor och viltskador i skogen måste ingå.

FOTO: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna, Magnus Oscarsson, landsbygds- och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Det finns anledning att titta på älgförvaltningen för att säkerställa behovet av ökad produktion från skogen.

FOTO: Moderaterna

Moderaterna, Maria Malmer Stenergard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Moderaterna menar att viltförvaltningsdelegationerna i varje län behöver stärkas, så att frågor om viltförvaltning fattas så nära dem som berörs som möjligt. I delegationerna ingår även markägare.

FOTO: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna, Runar Filper, landsbygdspolitisk talesperson, sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– I vissa regioner så är tyvärr älgstammen i obalans. Vi anser i princip att skogsnäringens och jägarnas intressen bör kunna harmonieras och att skiljaktigheter främst ska lösas via viltförvaltningarnas omsorg.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen