Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 juli 2019

FSC öppnar för kemisk bekämpning av barkborre

FSC Sverige har öppnat för certifierade skogsbrukare att söka dispens för att använda kemikalier mot granbarkborre. Hittills har sex ansökningar för att använda kemiskt behandlade nätfällor beviljats.

 FSC Sverige har öppnat för certifierade skogsbrukare att söka dispens för att använda kemikalier mot granbarkborre. Bilden visar en barkborredödad gran i bestånd.
FSC Sverige har öppnat för certifierade skogsbrukare att söka dispens för att använda kemikalier mot granbarkborre. Bilden visar en barkborredödad gran i bestånd. FOTO: Mats P. Ostelius

Grundregeln i FSC-standarden är att icke-kemiska bekämpningsmetoder ska användas i FSC-certifierat skogsbruk. Men det finns en möjlighet att ansöka om dispens för kemiska bekämpningsåtgärder mot granbarkborre under 2019. Dispensansökningar för att använda kemikalier måste göras individuellt och FSC kommer att pröva ansökningarna mot särskilda bedömningskriterier.

Plan och uppföljning

Enligt bedömningskriterierna måste man i dispensansökan tydligt redovisa varför det finns behov av särskilda åtgärder, en beskrivning av vilka andra åtgärder som man redan vidtagit och hur kemiskt behandlade fällor kan komplettera dessa. Dispensansökan ska dessutom visa att vald metod är både funktionell och skonsam, och man måste kunna beskriva hur risker för människor och miljö hanteras. Dessutom finns krav på en plan för att följa upp användning och effekter av fällor.

Även cypermetrin

Sedan FSC öppnade för möjligheten att söka dispens för att använda kemiskt behandlade nätfällor har sex ansökningar beviljats. 12 svenska certifikatsinnehavare har också fått tillstånd av FSC International att under 2019 använda cypermetrin, ett ämne som finns på FSC:s internationella lista över högriskkemikalier. Men att FSC International godkänt ansökan innebär inte att ämnet får användas i svenskt FSC-skogsbruk. Även här fattar FSC Sverige beslut, efter ansökan om dispens.

Vill ha beredskap

Enligt FSC Sverige är anledningen till ansökningarna om att få använda cypermetrin att skogsägarna vill skapa beredskap för att ta till mer drastiska metoder om nätfällor och andra alternativa metoder inte ger tillräckliga resultat. Cypermetrin kan användas för att för skapa giftiga virkesfällor och skydda rundvirke som staplats upp inför uttransport ur skogen.

LÄS MER: Regelverk låter barkborren härja fritt i biotopskydd

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen