Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 25 juni 2019

Frihuggning garanterar evighetsträdens funktion

En ny studie visar hur evighetsträd ska tas om hand för att fylla sin funktion som naturvård och inte försvinna i gallringsskogen.

 Hänsynsträd.
Hänsynsträd. FOTO: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen

Det var för ungefär 25 år sedan som träd började lämnas kvar vid avverkning, så kallade evighetsträd. Men vad händer när dessa träd, sparade ur naturvårdshänsyn, försvinner in i gallringsskogen?

Doktoranden Delphine Lariviere har undersökt hur naturvårdshänsynen ska förvaltas, skriver Skog Alnarp.

Svårare att urskilja

Minst fem procent av träden vid en avverkning lämnas kvar av naturvårdsskäl – till exempel längs vattendrag, evighetsträd, högstubbar, lövträd i sanka partier. Då är det lätt att identifiera naturhänsynen, men efter föryngring och röjning blir det svårare.

”Verkligheten är annorlunda”

I tät gallringsskog med gran kan det vara svårt för skördaren att upptäcka hänsynen. Nu har försök att föra in hänsynen på kartor med hjälp av laserscanning genomförts, men det finns frågetecken.

– Mallarna för gallring av barrskog är formade efter trädslagsrena bestånd, men verklighetens nya skog är annorlunda. Främst inslag av björk som det finns anledning att ta tillvara. Dessutom har vi naturvårdshänsynen som går in i en ny fas när den nya skogen växer till sig. Även om den inte gallras bort behövs någon form av anpassad skötsel för att granen inte ska ta över, säger Delphine Lariviere.

Måste frihuggas

I hennes studie har hon studerat ekar som lämnats i en granplantering från 1975 i Asa försökspark i Småland och det handlar om 5,5 hektar med 150-åriga ekar. Studierna visar att ekarna måste frihuggas för att må bra och fullt ut bidra till biologisk mångfald.

Tre olika grader

Tre grader av frihuggning finns i försöket: Ingen gallring av kringliggande granar, gallring för att frilägga kronan och frihuggning två meter utanför kronan.

Sedan försöket analyserades för tio år sedan har kronan växt med en meter åt alla håll med omfattande frihuggning. Utan frihuggning är kronorna oförändrade med många döda grenar.

”Måste få utrymme”

Ekarna utan frihuggning härbärgerar även hälften så många bin som de ekar som blivit frihuggna.

– Det visar att ekarna fungerar som evighetsträd. Insekterna hittar dit, även om de finns inne i granskogen, men för full effekt måste ekarna ges utrymme, konstaterar Delphine Lariviere.

Läs mer: Fler träd lämnas vid föryngring

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen