Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 28 augusti 2019

Framtida skador i skogen kan upptäckas med ny teknik

Just nu testar Skogsstyrelsen en ny metod som ska upptäcka skador i skogen. Med hjälp av en drönare och kameror kan man se vilka områden som drabbats av torkstress och barkborreangrepp men också vilka områden som ligger i riskzonen.

 Med hjälp av en drönare har Skogsstyrelsen inventerat skog med en specialkamera som visar var det finns skadad skog som riskerar att angripas av granbarkborre.
Bild 1/4 Med hjälp av en drönare har Skogsstyrelsen inventerat skog med en specialkamera som visar var det finns skadad skog som riskerar att angripas av granbarkborre. FOTO: Marianne Lindberg
 Bilden är tagen av en multispektral kamera. Den visar ett område där det röda är skadade träd medan de gröna är friska. De gula prickarna, träden, har nedsatt vitalitet till följd av torkstress. Den gula färgen indikerar därmed att träden är mer mottagliga för skador, till exempel granbarkborre.
Bild 2/4 Bilden är tagen av en multispektral kamera. Den visar ett område där det röda är skadade träd medan de gröna är friska. De gula prickarna, träden, har nedsatt vitalitet till följd av torkstress. Den gula färgen indikerar därmed att träden är mer mottagliga för skador, till exempel granbarkborre.
 Här är den multispektrala kameran som fästs på drönaren.
Bild 3/4 Här är den multispektrala kameran som fästs på drönaren. FOTO: Marianne Lindberg
 Monica Pettersson, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen.
Bild 4/4 Monica Pettersson, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen. FOTO: Marianne Lindberg

Sedan i mars testar Skogsstyrelsen med hjälp av en drönare utrustad med dubbla kameror en ny metod som kan upptäcka var risken för torka och skador kan uppstå. Med hjälp av en vanlig digital kamera och en så kallad multispektral kamera kan man se de enskilda trädens fotosyntes och därmed få en uppfattning om hur de mår. På så vis kan man upptäcka angrepp mycket tidigare då den multispektrala kameran fångar frekvenser som inte är synliga för blotta ögat, till exempel frekvenser nära infrarött.

Färger visar skador

Modellen bygger på olika parametrar för till exempel markfuktighet och jordart och ska på så vis kunna ringa in var det är störst risk för skogsskador. Drönaren har därefter skannat av ett bestämt skogsområde efter en förprogrammerad bana. Bilderna som tas med kamerorna bildar en mosaik över beståndet och med databearbetning ger bilderna en karta som med olika färger visar vilka områden som är mest utsatta för torkstress eller ligger i riskzonen.

Kan planera för rätt trädslag

Skogsstyrelsen hoppas att den nya modellen kan bli ett verktyg för skogsägarna att kunna upptäcka och förebygga skador, inte minst i ett ändrat klimat med torkperioder och de skadegörare som följer i dess spår.

– Modellen ska hjälpa skogsägaren att kunna göra medvetna val och bättre kunna ståndortsanpassa sin skog så att rätt trädslag planteras på rätt mark efter en avverkning, säger Monica Pettersson, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen.

Ska utvärderas

Skogsstyrelsens projekt bygger hittills på en förprogrammerad testflygning med drönare och ytterligare en flygning ska göras. Dessutom ska det avskannade skogsområdet ses över i fält för att se om kartbilderna stämmer överens med verkligheten.

Försöken görs i samarbete med skogsnäringen och länsstyrelserna i Örebro och Sörmland med SMHI som medfinansiär. Projektet slutförs i december och ska sedan utvärderas.

LÄS MER: Nya pengar satsas på kartor i kampen mot granbarkborre

Relaterade artiklar

Till toppen