Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 december 2019

Fråga experten: Kan jag använda mig av skogsavdrag?

Fråga: Jag äger två skogsfastigheter. På den ena har jag blivit erbjuden ett naturvårdsavtal för ett område på cirka 12 hektar. Ekonomiskt innebär ersättningen enligt avtalet ett samlat värde för den befintliga skogen. Jag kvarstår som ägare till marken men äger inte rätt att bruka skogen på 50 år.

Kan ersättningen i samband med ett naturvårdsavtal jämföras med en vanlig skogslikvid och därmed vara underlag för skogsavdrag?

FOTO: Mostphotos/LRF

Svar: Nej, du kan inte använda skogsavdrag på ersättningen i samband med naturvårdsavtal. För att få använda sig av skogsavdrag så måste man ha sålt skog och det har du inte gjort. Vid ett naturvårdsavtal så får man som du själv skriver ersättning för att inte bruka sin skog. Det sker i princip ingen avverkning utan träden blir kvar i skogen. Du står kvar som ägare till både marken och träden så ingen försäljning har skett.

Ett naturvårdsavtal är en frivillig och tidsbegränsad upplåtelse, när avtalet upphör har markägaren åter full rådighet över marken. Ersättningen (oftast en engångsersättning) ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom upplåtelsen är tidsbegränsad får man inte sätta av ersättningen till en ersättningsfond.

Hur man skattemässigt hanterar ersättningen från ett naturvårdsavtal skiljer sig alltså ganska mycket från till exempel ersättningen i samband med bildandet av ett naturreservat. Då är det fråga om en upplåtelse för all framtid och i det fallet räknas det som att marken är såld även om man rent faktiskt i många fall äger marken inom naturreservatet. Eftersom en fastighetsförsäljning skett ska ersättningen beskattas i inkomstslaget kapital.

Om vi håller oss kvar vid frågan om skogsavdrag så är det ju så att efter en försäljning av en del av fastigheten, som bildandet av naturreservat räknas som, så kan det bli aktuellt med återläggning av gjorda skogsavdrag och en minskning av skogsägarens skogsavdragsutrymme. Något sådant blir ju inte aktuellt i ditt fall med naturvårdsavtalet, du behöver inte återlägga gjorda skogsavdrag eller minska ditt skogsavdragsutrymme.

Vibeke Alstad

Ekonom, LRF Konsult

LÄS MER: ”Får jag uppskov med kapitalvinsten?”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen