Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 10 juli

Fortsatt stora betesskador på ungskog i norr

Den årliga inventeringen av betesskador i ungskog i norra Sverige visar ett fortsatt högt skadeläge. Men det finns ljusglimtar i flera älgförvaltningsområden.

 Betesskador i Västerbotten.
Bild 1/2 Betesskador i Västerbotten. FOTO: Rolf Segerstedt
 Så här kan betesskador av älg se ut.
Bild 2/2 Så här kan betesskador av älg se ut. FOTO: Skogsstyrelsen

Inom älgbetesinventeringen, Äbin, har samtliga 19 älgförvaltningsområden för de fyra nordliga länen, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten inventerats under 2019. Drygt hälften av de inventerade älgförvaltningsområdena visar sänkta betesskador jämfört med föregående års mätningar, men trots det så når inget av områden målen för skadenivåerna.

Positiva delar

– Vi ser en positiv utveckling i Jämtland och i delar av övriga tre län. Det är mycket positivt och visar att jägare och skogsägare tillsammans med fokuserade insatser faktiskt kan bringa ned älgstammen till nivåer nära vad födotillgången långsiktigt kan bära. Vi har utmaningar kvar i alla regioner och vi är på inget sätt hemma än. Men nu ser vi att det går, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog i ett pressmeddelande.

Nationella mål

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har antagit målen att de årliga betesskadorna på tall får vara max 2 – 5 procent, beroende på markens bördighet, för att kunna nå slutmålet om att minst 7 av 10 tallar ska vara oskadade av klövvilt när träden nått 5 meters höjd.

Når inte målen

Det finns mellanårsvariationer i Äbin beroende på bland annat vinterns längd och väderförhållanden under sommarhalvåret. Tar man hänsyn till detta och tittar på medelvärdet under flera år så ligger betesskadorna trots detta stabilt över samhällets mål.

– Tyvärr kan vi konstatera att vi inte nått målet gällande rimliga betesskador eftersom drygt 10 procent av de inventerade tallarna har drabbats av betesskador under det senaste året. Vi har fortsatt för höga skador i samtliga län, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra Skogsägarna.

LÄS MER: Fortsatt ökning av viltskador i skogen

Relaterade artiklar

Land Skogsbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

[article_FBShare type=shares ]
[article_FBShare type=comments ]
Till toppen