Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 juni 2019

Förslag på hur skogsproduktionen ska öka försenas

Förslag på hur tillväxten i skogen kan öka dröjer till slutet av året. Den samverkansprocess som pågår för att ta fram förslagen på åtgärder behöver mer tid.

 Gallrad tallskog
Gallrad tallskog FOTO: Gunnar Andersson

Eftersom skogsråvaran har en nyckelroll när det gäller att minska fossilberoendet fick Skogsstyrelsen 2017 i uppdrag att leda en samverkansprocess som ska ta fram konkreta förslag för att öka skogstillväxten inom ramen för hållbart och varierat skogsbruk. Arbetet skulle presenteras i en slutrapport under våren, men nu står det klart att rapporten dröjer till slutet av året.

Stort intresse

Intresset för rapporten har varit stort med över 70 remissvar. Efter att rapportens remisstid gick ut i februari i år har rapportgruppen arbetat med att justerat och kompletterat rapporten för att komma fram till kompromisser.

– Då många frågor är komplexa och det fortfarande finns olika uppfattningar om hur vi ska se på till exempel dikesrensning, gödsling och främmande trädslag behövs mer tid, säger projektledaren Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Fortsätta efter sommaren

Därför måste arbetet i samverkansprocessen fortsätta även efter sommaren.

– Målet med processen är att presentera väl förankrade förslag om ökad skogsproduktion och det kräver ett fortsatt arbete under hösten, säger Carl Appelqvist.

Granskning av forskare

I samverkansprocessen ingår en bred representation från skogsnäringen samt Naturskyddsföreningen och Skogforsk. Skogsstyrelsen kommer nu att be forskare granska några av förslagen och bedöma kunskapsläget när det gäller att utföra de föreslagna åtgärderna, så att de ryms inom ramen för ett hållbart och varierat skogsbruk.

Mål för skogsproduktionen

Målet är att rapporten från samverkansprocessen ska ta fram ett tydligt gemensamt ställningstagande kring skogsproduktion. I ställningstagandet bör det framgå mål för skogsproduktion och ett åtgärdsprogram i form av en lista på åtgärder för att förbättra skogsproduktionen i landet.

LÄS MER: Stort intresse för skogsskötselrapport

Här finns alla remissvaren

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen