Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 8 december 2019

Forskning sätter ljus på den stora skogsbranden 2014

Hur ska de som bäst känner skogen användas bättre i bekämpningen av en brand? Finns det skog som inte kan brinna? Hur återhämtar sig naturen?

Lärdomarna av den stora skogsbranden i Västmanland 2014 börjar komma i form av ny forskning.

 Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 blev en möjlighet för forskning om allt från vad frivilligarbetet betyder för drabbade och invånare till skogsbrändernas beteenden och om hur landskapet återhämtar sig efteråt.
Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 blev en möjlighet för forskning om allt från vad frivilligarbetet betyder för drabbade och invånare till skogsbrändernas beteenden och om hur landskapet återhämtar sig efteråt. FOTO: Per Groth

Efter branden utlyste statliga forskningsrådet Formas forskning om brandens spår för 30 miljoner kronor. Den 28 november presenterades slutsatserna på seminariet ”Vad lärde vi av skogsbranden 2014” i Västerås.

Men först, kan en skogsbrand hejdas i tid?

Snabbheten är avgörande, enligt Lars-Göran Uddholm vid Södertörns räddningstjänstförbund som var räddningsledare 2014 och då insåg att en skogsbrand som blivit stor nog endast hejdas av vädret:

– Vi överrumplades av förloppet. Ingen hade sett något sådant tidigare.

Snabbare avtal med nya regler

Lars-Göran Uddholm har medverkat i flera utredningar om branden och dragit slutsatsen att det tog räddningstjänsterna för lång tid att ta in hjälp utifrån. Lagen ger staten rätt att rekvirera privat utrustning och personal.

Men tack vare nya regler ska kommuner snabbare kunna teckna avtal med skogsbolag och lantbruk som har utrustning och personal med skogs- och lokalkännedom, berättade Uddholm.

 Räddningstjänsten överrumplades av brandens snabba förlopp.
Räddningstjänsten överrumplades av brandens snabba förlopp.

Samtidigt är det viktigt att dessa inte bara ser sig som underleverantörer, menar forskaren Roine Johansson på Mittuniversitetets risk- och krishanteringscenter som undersökt hur frivilliga upplevt sina insatser:

– Det frivilliga engagemanget är viktigt. Man kan tappa geisten om man inte ser sig som lokal medlem i samhället.

Kan skogens själva beskaffenhet påverka en brand? Det har skogsbrandsexperten Anders Granström på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, undersökt. Brandområdet i Västmanland är unikt på flera sätt.

– Landskapstäckande, högintensivt och tättbefolkat med stor andel grund torr- och hällmark. Det sista gjorde att rötterna förstördes snabbt så att otroligt många träd föll, berättade han.

 Brandens koldioxidutsläpp blev enorma: de motsvarar en miljon bilar som kör 1 500 mil var.
Brandens koldioxidutsläpp blev enorma: de motsvarar en miljon bilar som kör 1 500 mil var. FOTO: Per Groth

Våtmarker var uttorkade

Området har också har gott om våtmarker. Men 2014 var de så uttorkade att de också brann. Däremot stannade branden ofta mot täta granplanteringar på gammal odlingsmark.

– Just sådan skog är nästan omöjlig att bränna, sa Anders Granström.

Efteråt har uppslaget av löv och tall varit massivt. Många ägare skyndade att plantera nytt. Men färska brännor drar till sig skadeinsekten snytbagge som kan angripa plantorna. Så kanske ska man vänta lite.

Achim Grelle vid SLU har forskat om brandens koldioxidutsläpp, som blev enorma: de motsvarar en miljon bilar som kör 1 500 mil var. Ett år efteråt släppte området fortfarande ut koldioxid och börjar först nu binda kol igen.

Han ser också att återplantering lönar sig för miljön:

– Kolbindningen kom i gång lite tidigare i återplanterad skog jämfört med brandreservatet, sa han.

LÄS MER: Positiva effekten av skogsbranden i VästmanlandLÄS MER: Fyra år efter branden kommer Oskars skog åter

Fakta/Skogsbranden i Västmanland

Branden pågick under två veckor sommaren 2014 och utvecklades till en så kallad megabrand med inslag av eldstormar som ödelade 14 000 hektar skog.

Det tog sex månader, en hel vinter, innan branden slocknat fullkomligt.

Den drabbade cirka 250 enskilda skogsägare samt ett antal större privata och statliga bolag.

Det tar 100-150 år innan skogen vuxit upp igen och 400 år innan markskiktet är fullt återställt.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen