Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 juli 2018

Forskare: ”Vi har brist på skog som brunnit”

Umeå

Årets torra och varma väder har gjort att skogsbränder har rasat på många håll i landet. Forskaren Anders Granström är en av landets främsta experter på skogsbränder. Trots att det brunnit mer än på många år menar han att det finns för lite skogar i Sverige som är präglade av brand.

 Mer bränder i skogarna. Skogsbrandexperten Anders Granström men att det finns för lite skog i Sverige som är präglad av brand.
Mer bränder i skogarna. Skogsbrandexperten Anders Granström men att det finns för lite skog i Sverige som är präglad av brand.

Anders Granström är lektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Jag brukar beskriva mitt arbete som att jag är skogsbrandsforskare, säger han.

Ett år som i år, när det är fler skogsbränder än normalt, är det lätt att få intrycket att det är mycket skog som förstörs. Men det är en försvinnande liten del av Sveriges totala skogsareal som brinner oplanerat. Ett normalår rycker räddningstjänsterna i Sverige ut på cirka 2400 skogsbränder.

”De flesta bränder är försumbara”

De flesta skogsbränderna är väldigt små skogsbränder. Nio av tio skogsbränder blir aldrig över en halv hektar.

– Och de allra flesta är faktiskt helt försumbara. Det hinner bara pyra och ryka lite innan räddningstjänsten hinner dit, berättar Anders.

Men en del blir stora bränder som till exempel den i Västmanland 2014.

– Men stora skogsbränder är fortfarande undantag. Det finns ingen trend av vare sig fler bränder eller större bränder, konstaterar han.

Mer lövskog kan minska brandrisken

Anders menar att det mesta redan har testats när det gäller att förebygga skogsbränder med skogsskötsel. Ett sätt att minska brandrisken skulle kunna vara att satsa på mer blandad skog med större inslag av lövträd.

– Det som driver en skogsbrand är främst bränslet i markvegetationen och med löv blir det sämre eftersom mossorna trängs undan. Och lövträdens kronor är inte lika antändbara som barrträdens. Men det är nog inte ekonomiskt försvarbart att blanda in mer löv i produktionsskogarna bara av den anledningen, säger han.

Brandgator inte effektivt

Men att satsa mer på brandgator i förebyggande syfte tror Anders inte på.

– Nej. Det är testat och det är inte effektivt. Dessutom har vi ju redan alla våra breda skogsbilvägar som är potentiella spärrar, säger han.

Positiva effekter av skogsbrand

En skogsbrand innebär naturligtvis ofta stora ekonomiska förluster och kan dessutom vara känslomässigt jobbigt för den enskilde markägaren, men faktum är att en skogsbrand inte bara har negativa effekter.

– Det finns stora positiva naturvärden som är direkt kopplade till skogsbränder. Naturen är definitivt inte hotad av bränder, säger Anders.

Brinner mindre i dag än förr

Historiskt sett brinner betydligt mindre skogsarealer idag. Under de senaste åren har man börjat naturvårdsbränna, men fortfarande har vi i Sverige brist på brandpräglad skog, menar Anders Granström

– En brandpräglad skog erbjuder habitat för många organismer och ger ett väldigt speciellt skogskulturarv, säger Anders.

Skogsbrand blir nya nyckelbiotoper

Det kan till och med vara så att det bildas nya nyckelbiotoper efter en skogsbrand.

– Det finns de organismer som gynnas mycket av bränder och de som missgynnas, men de som gynnas har det väldigt tufft idag eftersom det brinner så lite, förklarar han.

LÄS MER: Entreprenörer spås få svårt överleva sommaren

Fakta: Anders Granström

Ålder: 64 år

Familj: Fru och fyra barn

Bor: Umeå

Arbete: Universitetslektor vid SLU, skogsbrandforskare, utbildar i naturvårdbränning

Övrigt: Har egen skog i Dorotea.

Fakta: Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Verkar för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt utveckla principerna för hur skogsekosystem kan förvaltas.

Forskning bedrivs inom sju ämnesområden: Skogsskötsel, skoglig marklära, skogslandskapets biogeokemi, skoglig vegetationsekologi, skoglig ekofysiologi, skogsföryngring samt skogshistoria.

Målet är att på vetenskaplig grund leverera kunskap till samhället.

Relaterade artiklar

Till toppen