Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 3 mars 2017

Förbättrat resultat för Norra

Norra Skogsägarna ökar omsättningen från 1,9 till 2,2 miljarder kronor under 2016. Resultatet blev 57,3 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 47 procent jämfört med 2015 då resultatet var 39,1 miljoner kronor.

FOTO: Rolf Segerstedt

"Vår vision om att uppfinna framtiden för norrländska skogsägare bär frukt. Alla de nya produkter och tjänster vi introducerat under de senaste åren skapar reella värden för våra medlemmar. Det gör deras skogsbruk både roligare, lönsammare och friare", säger VD Pär Lärkeryd i ett pressmeddelande.

Fler medlemmar

Under året som gick lyckades Norra Skogsägarna också få 489 ytterligare medlemmar och volymerna ökade med 12 procent, från 1 810 000 till 2 027 000 fastkubikmeter. Den snabbaste volymtillväxten har skett i Norrbotten. Även en ökning av distansskogsägare, framför allt från Stockholmsområdet, skapar mer affärer.

Norra Skogsägarna bygger just nu ut industrierna i Sävar, där man investerat i ett nytt sågintag och i Kåge där man satsar på lastmaskiner, sorteringsutrustning och en egen verkstad för slipning av verktyg. I Kåge har man gjort investeringar för 63,4 miljoner kronor under 2016.

Spår bra 2017

Norra Skogsägarna spår också ett gott 2017, med ökad trävaruhandel i världen och ökat byggande och stor efterfrågan på gran i Europa. I Nordafrika bedömer man marknaderna som fortsatt skakiga. När det gäller massaved och flis ser man att tillgången fortsatt är god vilket man räknar med dämpar priserna.

Relaterade artiklar

Till toppen