Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 september 2014

Förarbristen i skogen växer

Bristen på nya skogsmaskinförare växer. Allt färre unga söker sig till Naturbruksgymnasierna och kortare maskinutbildningar för vuxna arbetslösa får få deltagare.

Rekrytering av nya förare till skogsbrukets maskiner är en prioriterad fråga för arbetsgivarorganisationen SLA, som oroas av trenden med allt färre elever på landets Naturbruksgymnasier.
Bild 1/2Rekrytering av nya förare till skogsbrukets maskiner är en prioriterad fråga för arbetsgivarorganisationen SLA, som oroas av trenden med allt färre elever på landets Naturbruksgymnasier. FOTO: Rolf Segerstedt
Bild 2/2 FOTO: Rolf Segerstedt

– Situationen har varit besvärlig länge och läget verkar inte förbättras, tvärtom, säger Björn Jonasson hos arbetsgivarorganisationen SLA.

Samtidigt som de ledande riksdagspartierna lyfter skogsbrukets framtidsmöjligheter så brottas branschen med växande rekryteringsproblem.

Björn Jonasson berättar att man behöver fylla på med cirka 4 000 nya förare under en tioårsperiod för att klara stora pensionsavgångar och att anställda slutar.

– Från Naturbruksgymnasierna kommer drygt 300 unga varje år, alla börjar inte köra maskin så det täcker i bästa fall drygt halva behovet. En del går kortare kurser och andra kommer från andra yrken och får lära sig jobbet i entreprenadföretagen, säger Björn Jonasson.

Han konstaterar att trenden oroar, särskilt allvarlig är bristen på förare med en bred utbildning.

– Att köra skogsmaskin är ett högteknologiskt jobb som dessutom kräver kunskap om fordonen, miljö och skogsskötsel. Den sjunkande produktiviteten i skogen beror på många saker, men jag tror att kompetensfrågan är en viktig faktor, och brister där är ett större hot mot produktivitetsutvecklingen än vi velat se, säger Björn Jonasson.

Sedan ett par år tillbaka är skogsmaskinförare betecknad som ett bristyrke av Arbetsförmedlingen. Det innebär bland annat att det finns statliga resurser till bristyrkesutbildningar.

– Just nu planeras kurser i bland annat Västerbotten där vi och några medlemsföretag ställer upp och informerar om branschen, föraryrket samt visar maskiner i skogen. Tyvärr är intresset svagt hos de arbetslösa, skrämmande nog är det bara ett fåtal som ens bryr sig om våra infoträffar.

Björn Jonasson är till viss del självkritisk och menar att hela branschen varit dålig på att lyfta fram styrkorna med jobbet.

– Många förare trivs jättebra och deras skäl måste vi bli bättre på att förmedla. Jobbet är krävande men ger även tillfredsställelse.

Enligt Björn Jonasson ligger minimilönen per månad för en skogsmaskinförare i tvåskift med några års erfarenhet på cirka 25 500 kronor inklusive ob-ersättningar. Till det tillkommer arbetstidskontot och möjlighet till premier och fri bil till och från jobbet.

– Bilden av att det skulle vara ett låglöneyrke stämmer inte. Ser man till kollektivavtalets möjligheter så ligger lönerna i skogen i nivå med industrin i övrigt, säger Björn Jonasson.

Han håller med om att löneläget har betydelse då det gäller statusen på ett yrke, men för skogsjobben finns det inte en offentlig kassa att lova höjningar ifrån.

– Skogsbruket verkar i en globalt konkurrensutsatt marknad med pressade marginaler, där den totala intäkten ska fördelas mellan många parter. Diskussionen och dragkampen om den fördelningen pågår ständigt och insikten om att vi måste klara kompetensförsörjningen finns i branschen, säger Björn Jonasson.

Fakta: SLA

  • SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, har 4 000 företag som medlemmar. Dessa är små och stora företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård.
  • I Skogssektionen ingår bland annat skogsbolag, skogsägarföreningar, skogsmaskin- och skogsvårdsentreprenörer.
  • SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor och förhandlar fram kollektivavtal som rör anställningsvillkor och löner. Organisationen företräder medlemsföretagen gentemot facket och försvarar branschens intresse mot politiker och myndigheter.

Relaterade artiklar

Till toppen