Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 10 juni 2019

Förändring i avverkningsärenden skjuts upp

Skogsstyrelsen planerade att sluta skicka uppgifter om avverkningsärenden till andra myndigheter den 1 juni. Nu har man beslutat att skjuta upp förändringen till 1 september.

 Förändringarna om information om avverkningsärenden till andra myndigheter skjuts upp.
Förändringarna om information om avverkningsärenden till andra myndigheter skjuts upp. FOTO: Gunnar Andersson

Som Land Skogsbruk tidigare berättat om har Skogsstyrelsen beslutat om en ny rutin där de inte längre ska skicka uppgifter om avverkningsärenden vidare till andra myndigheter. Tanken var att den nya rutinen skulle gälla från 1 juni, men nu har förändringen skjutits upp till 1 september.

Behöver mer tid

Skogsstyrelsen har fått synpunkter på att förändringen gått för fort. I ett pressmeddelande skriver Skogsstyrelsen att flertalet företag och myndigheter som berörs har påbörjat arbetet med anpassningar till de förändrade rutinerna men att de behövs mer tid alla ska hinna med det arbetet.

Markägarens ansvar

Förändringen innebär att Skogsstyrelsen upphör med att manuellt skicka uppgifter till andra berörda myndigheter om de avverkningsärenden som skogsägare skickar in. Istället blir det markägaren som får ansvaret för att uppgifterna i avverkningsanmälan eller ansökan om avverkning når rätt myndighet.

Kontakt med flera myndigheter

Till exempel kan markägaren i ärenden som berör fornlämningar behöva ta kontakt med länsstyrelsen och i ärenden som berör vattenskyddsområden kontakta kommunen.

LÄS MER: Skogsstyrelsen lägger över ansvar på skogsägarna

Relaterade artiklar

Till toppen