Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 3 augusti 2017

FN-rapport: Uthållig skogsskötsel ökar i världen

Avskogningen i världen går allt långsammare. Det konstaterar FN i en rapport om globala hållbarhetsmål. Samtidigt oroas FN av att utarmningen av den biologiska mångfalden går i en alarmerande hastighet.

 Även om ökningen av avskogningen i världen minskar så oroar sig FN för att den biologiska utarmningen går i en alarmerande hastighet.
Även om ökningen av avskogningen i världen minskar så oroar sig FN för att den biologiska utarmningen går i en alarmerande hastighet. FOTO: Rolf Segerstedt

FN-rapporten Progress towards the Sustainable Development Goals från generalsekreteraren sammanfattar läget i världen när det gäller 17 mål, bland annat ”ingen fattigdom”, ”ingen hunger”, ”rent vatten” och ”uthållig markanvändning”.

På de flesta områden har det skett förbättringar under de senaste årtiondena så rapporten andas optimism på många områden.

Avskogningen har avtagit

När det gäller jordens skogar så har avskogningen avtagit och takten är nu hälften av vad den var 1990. Den areal i världen som täcks av skogar var 1990 31,6 procent, fram till 2010 minskade skogsarealen till 30,8 procent. Under åren fram till 2015 var minskningen ytterligare 0,2 procent.

FN konstaterar att biomassavolymen per hektar är stabil. Dessutom ser man positivt på att allt större arealer skyddas från att utnyttjas och att en växande skogsareal sköts uthålligt och ofta inom ramarna för frivilliga certifieringar.

Tydlig signal

Det här gläder miljöcertifieringsorganisationen FSC och chefsjuristen John Hontelez vid FSC International.


– Det är första gången som FN uttrycker att skogscertifiering är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ett hållbart skogsbruk. Det är en tydlig signal till regeringar, internationella institutioner, skogsägare och näringslivet att certifieringar som FSC är ett konkret sätt att bidra till att uppnå flera av FNs mål för hållbar utveckling, kommenterar han.

Enligt FSC visar statistiken som följer med FN-rapporten att tillväxten av certifierade skogsområden i världen har ökat från drygt 7 procent 2010 till 11 procent 2014, med stora skillnader mellan världsdelar och landkategorier.

Allt är inte positivt

FN ser fortsatt några mörka moln när det gäller företeelser med koppling till landanvändning och skog. Det handlar om en vikande trend när det gäller markens produktivitet, förlust av biodiversitet, samt tjuvskytte och handel med fridlysta djur.

Vattentillgången är också en stor global fråga då cirka 2 miljarder människor lever i områden med en bristsituation.

Fotnot: FN:s rapport är på 19 sidor och väl värd att läsa, du hittar den här:

LÄS MER: EU kan få makt över avverkningenLÄS MER: ”Skogen måste överföras till dem som brukar hållbart”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen