Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 9 april 2019

Fler vägar öppnas för 74-tons lastbilar

Ytterligare 84 mil statlig väg i Norrbotten och Västerbotten har öppnats för lastbilar på upp till 74 ton. Under 2019 ska övriga delar i landet följa efter och öppna fler vägar för 74 ton.

 Ytterligare 84 mil statlig väg i Norrbotten och Västerbotten har öppnats för lastbilar på upp till 74 ton.
Ytterligare 84 mil statlig väg i Norrbotten och Västerbotten har öppnats för lastbilar på upp till 74 ton. FOTO: Rolf Segerstedt

Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Redan 1 juli i fjol öppnades 490 mil av det statliga vägnätet i Västerbotten och Norrbotten för 74-ton tunga lastbilar och nu har ytterligare 84 mil vägsträckor öppnats.

Bärigheten klarar tyngre fordon

För Västerbotten och Norrbotten innebär det att 575 mil väg, det vill säga 32 procent, av de statliga vägarna i länen är tillåtna för 74 ton tunga fordon. Trafikverket bedömer att dessa vägar har en bärighet som gör att de klarar tyngre fordon.

 Helena Eriksson, regional direktör Nord, Trafikverket.
Helena Eriksson, regional direktör Nord, Trafikverket. FOTO: Anna Lindquist

– Färre fordon på vägarna, men med fortsatt samma mängd gods, effektiviserar industrins godstransporter, bidrar till klimatmålen och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Skogsindustrin positiv

Skogsindustrin och andra näringar som kör tunga transporter ser mycket positivt på utökningen av vägar som tillåter 74 ton tunga fordon.

– Det är viktigt att vi alla fortsätter att arbeta för mer miljövänliga transporter, särskilt i norra Sverige med långa avstånd. Våra transporters miljöpåverkan minskar betydligt med 74 tons bilar jämfört med 64 tons bilar, säger Henrik Engman, kundansvarig på Sveaskog.

Fler vägar ska öppnas

Under 2019 ska övriga delar i landet följa efter och öppna fler vägar som tillåter 74 ton. Förra året öppnades cirka 1180 mil statlig väg i hela landet för BK4. Under våren och sommaren 2019 kommer ytterligare cirka 450 mil att öppnas. BK4-vägnätet kommer att utökas successivt och i dialog med näringslivet, för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Åtta av tio öppna

Enligt bärighetssatsningen i den nationella planen kommer 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för tunga transporter att vara öppna för BK4 år 2029. Trafikverket har en vision om att i framtiden upplåta hela BK1-vägnätet, som tillåter 64 ton och utgör 95 procent av det allmänna vägnätet, för BK4. Men för att uppnå visionen krävs en hel del förstärkningsarbeten på både vägar och broar.

LÄS MER: Lönsamt köra med 74-ton

Fakta: Bärighetsklasser

• BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar.

• BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

• BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

• BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört med BK1.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen