Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 25 februari 2018

Fjällskogsägare kräver staten på 20 miljoner

Staten menar att fjällskogen är för värdefull för att avverka, men när enskilda fastighetsägare drabbas av inskränkningar är skogen helt plötsligt värdelös. Det går inte ihop, säger Magnus Norberg, LRF Konsult.

 Magnus Norberg, jurist på LRF-konsult och ombud för fjällskogsägarna som stämt staten.
Magnus Norberg, jurist på LRF-konsult och ombud för fjällskogsägarna som stämt staten. FOTO: BILD I NORR - MIKAEL LUNDGREN

Han är jurist på LRF Konsult i Umeå och företräder många markägare i elva mål. Alla dessa, samt ytterligare några med andra ombud, har tvingats stämma staten på tillsammans över 20 miljoner kronor sedan de nekats avverkningstillstånd och ersättning. I flera yttranden till Mark- och miljödomstolarna vid tingsrätterna i Umeå och Östersund bemöter markägarna statens skäl till att man anser sig kunna stoppa skogsbruk i området.

”En förolämpning”

Enligt ombudet Magnus Norberg anger lagstiftningen att man vid nekat tillstånd har rätt att få ersättning med marknadsvärdet på skogen, plus expropriationslagens påslag på 25 procent som ska vara en kompensation för statens tvångsingripande. I princip är det samma bestämmelser som för naturreservat, då de ekonomiska verkningarna är desamma för fastighetsägaren, poängterar han.

– För de flesta skogsägare är virket som pengar på ett bankkonto, som staten nu stoppar uttag ifrån utan att erbjuda någon annan slags ersättning än en låg ränta. Någon procent av värdet av skogen per år är ju nästan en förolämpning, menar Magnus Norberg.

Fastighetsvärdet kan sjunka

Han varnar också för att den osäkerhet som statens inställning skapar kan ge följdverkningar som är svåra att överblicka.

– Ett exempel kan vara att bankerna inte vågar låna ut pengar för att köpa skogsfastigheter där staten plötsligt kan neka avverkningstillstånd utan att betala för sig. Om det inte går att låna pengar för stora investeringar sjunker värdet på alla fastigheter.

”Är produktiv skogsmark”

Enligt Kammarkollegiet, som vid domstolsförhandlingarna företräder staten, kan inte skogsbruk anses vara pågående markanvändning om marken inte brukats under lång tid. Just begreppet ”pågående markanvändning” är en viktig del i den juridiska tolkningen av markägarens rättigheter.

– Här har staten en mycket inskränkt inställning. Vi anser helt klart att den aktuella marken är produktiv skogsmark enligt paragraf 2 i Skogsvårdslagen. Och på en sådan mark måste skogsbruk anses vara pågående markanvändning, säger Magnus Norberg.

Pilotfall

Han har lämnat in några yttranden med de nämnda synpunkterna till domstolen, bland annat för Sorsele Övre Allmänningsskog. Just nu förbereder han även principmålet för Jan-Olof Östling och hans släktingar i Härjedalen som Land Skogsbruk berättat om tidigare. Ett mål som drivs med stöd av LRF Skogsägarna.

Staten ser genom Kammarkollegiet målet mot Östlings som ett pilotfall och står fast vid synen att i ett område som inte brukats på över 100 år kan inte avverkning betraktas som pågående markanvändning i ett tillståndspliktigt område. Staten anser att rättsläget är oklart och driver målet vidare.

Två frågor

Enligt Mark- och miljödomstolen i Östersund är det två frågor som domstolen ska ta ställning till, dels varför markägare som får ett avverkningsförbud har, eller inte har, rätt till ersättning, dels hur stor ersättningen ska vara om en sådan blir aktuell.

Bakgrund: Fjällskogar

En miljon hektar av Sveriges produktiva skogmark på totalt 23,2 miljoner hektar räknas som fjällbarrskog.

Möjligheten till fjällskogsägarnas ersättning uppstod då Högsta förvaltningsdomstolen i mars 2015 slog fast att det var fel av Skogsstyrelsen att medge avverkningstillstånd i Änokskogen väster om Kvikkjokk.

Skogsstyrelsen fick ändra sina rutiner. Domen gör att myndigheten inte kan meddela tillstånd till avverkning av skogar med stora naturvärden, nyckelbiotoper, i fjällnära skog.

Domen berör cirka 4 000 fastigheter och öppnar för att skogsägare kan ansöka om avverkningstillstånd i fjällnära skog med nyckelbiotoper. Det innebär högst sannolikt ett avslag enligt §18 i Skogsvårdslagen, då uppstår ett intrång enligt §19 som säger att skogsägaren kan ha rätt till ersättning. Den rätten stoppades av Skogsstyrelsen i november 2016 i väntan på en utredning som verkar vilande sedan staten, genom Kammarkollegiet, ifrågasätter ersättningen genom att driva pilotfall till mark- och miljödomstolarna.

Observera att det väster om fjällnära gränsen inte räcker med att anmäla avverkning som i övriga Sverige, i fjällskog krävs tillstånd av Skogsstyrelsen.

Läs mer: Skogsägare stoppas från att avverkaPREMIUM. Allt fler fjällskogsägare tvingas stämma staten

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen