Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 januari 2019

Fjällnära målet: Markägarna vann mot staten

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har idag beslutat att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kronor till flera markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog.

 Agneta Ögren, rättens ordförande vid Mark- och miljödomstolen i Umeå.
Bild 1/2 Agneta Ögren, rättens ordförande vid Mark- och miljödomstolen i Umeå. FOTO: Gunnar Andersson
 Huvudförhandlingen i målet om fjällnära skog hölls vid Mark- och miljödomstolen i Umeå.
Bild 2/2 Huvudförhandlingen i målet om fjällnära skog hölls vid Mark- och miljödomstolen i Umeå. FOTO: Gunnar Andersson

För ungefär ett år sedan stämde flera markägare staten på ersättning efter att de nekats tillstånd att avverka fjällnära skog. Nu har domen kommit i de fem första målen av totalt 24 mål som ska avgöras vid mark- och miljödomstolarna i Umeå och Östersund. Totalt ska drygt 18 miljoner kronor betalas i ersättning till markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog.

– Det som domstolen har bestämt idag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt, säger rättens ordförande Agneta Ögren i ett pressmeddelande.

Principiellt viktig

Tvisten mellan staten och skogsägarna är intressant för över 3 000 skogsägare i den fjällnära skogen eftersom domen kan utgöra en del av en ny praxis. Huvudfrågan vid förhandlingen var om föryngringsavverkning i fjällnära skog ska ses som en del av pågående markanvändning, som är ett krav enligt lag för att markägaren ska ha rätt till ersättning från staten.

LÄS MER: LRF Premium – LRF Skogsägarna välkomnar domen

Pågående markanvändning

I domstolens mål har parterna varit oense om vad som är att betrakta som pågående markanvändning. Domstolen delar markägarnas bedömning att den markanvändning som pågår på deras fastigheter inte kan vara något annat än skogsbruk och att besluten innebär att skogsbruket avsevärt försvåras.

Domstolen resonerar vidare att skog kan skötas på olika sätt och avverkning är en av flera åtgärder som kan bedrivas inom ramen för ett pågående skogsbruk. Gallring, plantering och inte minst den tid som skogen står på tillväxt är andra sådana åtgärder. Om det bedrivs skogsbruk på fastigheten saknar det betydelse om den har avverkats tidigare eller om det går att hitta några stubbar i markerna. Med dagens metoder går det att få en bra återväxt i fjällnära skog.

Nekade avverkning

Bakgrunden till att de privata skogsägarna har stämt staten är att Skogsstyrelsen tolkat den så kallade Änokdomen från 2015 på ett sätt som innebar att de i större utsträckning nekar tillstånd till avverkning i fjällnära skogar. Då hade dock markägare som nekades avverkning fortfarande möjlighet att få ekonomisk ersättning.

LÄS MER: Skogsstyrelsen avvaktar med eventuell överklagan

Stoppade ersättningar

Men i november 2016 stoppade Skogsstyrelsen alla utbetalningar till skogsägare som nekats tillstånd att avverka i fjällnära skog. Skogsstyrelsen hävdade då att det fanns osäkerhet kring hur ersättningen skulle beräknas och vilket juridiskt stöd det fanns för att betala ut ersättning. Ungefär samtidigt startade Skogsstyrelsen en utredning om hur ersättningsfrågan ska hanteras.

Utredningen tog också upp frågan om skogsbruk i fjällnära skog är att se som pågående markanvändning. Det är en avgörande fråga för möjligheten att få ekonomisk ersättning.

Läs mer: Rapport från huvudförhandlingenLäs mer: Domstolen gick syn i fjällnära skogLäs mer: Myndigheterna om fjällnära skogen: ”Ge oss pengar till reservatLäs mer: ”Ovärdigt om den fjällnära skogen”Läs mer: Goda chanser till ersättning för fjällnära skogsägareLäs mer: Skogsstyrelsen: Domstol ska avgöra fjällnära skogLäs mer: Fjällskogsägare kräver staten på 20 miljoner

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen