Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 juni 2018

Fastighetsägare döms för trädfällning

Fastighetsägaren trodde att hon fått dispens för att ta ner almar som drabbats av almsjuka och utgjorde en säkerhetsrisk. Men Länsstyrelsen var av en annan uppfattning.

FOTO: Ann Lindén

I januari 2017 sågade en fastighetsägare ner 146 träd i en biotopskyddad allé i Östergötland, rapporterar tidningen Corren.

Enligt länsstyrelsen var allén en av Östergötlands fem mest värdefulla alléer men kvinnan vara av tron att hon fått dispens från länsstyrelsen att ta ner allén efter att hon varit i kontakt med dem.

Utgjorde säkerhetsrisk

Under rättegången sa kvinnan att hon agerat i en nödsituation eftersom allén var hårt drabbad av almsjuka och utgjorde en säkerhetsrisk för de som rörde sig på vägen.

Länsstyrelsen uppger att de hade ärendet på sitt bord, men att när kvinnan sågade ner träden hade de ännu inte fattat något beslut om dispens. Enligt länsstyrelsen var endast tre till fyra träd så hårt angripna att de behövde tas ner men övriga träd hade kunnat säkras genom beskäring.

Döms för brott mot områdesskydd

På måndagen dömde Linköpings tingsrätt fastighetsägaren för brott mot områdesskydd och ska betala 60 dagsböter.

I sin dom skriver tingsrätten att eftersom kvinnan visste att det krävdes dispens har hon åtminstone varit ”straffbart oaktsam” genom att inte kontrollera att en dispens verkligen hade meddelats i skriftlig form.

Domstolen anser också att den omfattande avverkningen som kvinnan gjort av säkerhetsskäl inte anses försvarlig med tanke på det stora skyddsvärdet av träden.

LÄS MER: Lyckad begränsning av almsjuka på GotlandLÄS OCKSÅ: Skogsägare döms för hot mot tjänsteman

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen