Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 december 2019

”En fjärdedel av alla skoterförare bryter mot reglerna”

Allt fler skotrar för friåkning säljs. För att öka skoterförares medvetenhet om skador på skogsmark och vikten av att visa hänsyn går nu kampanjen Skoterälskare in på andra året.

FOTO: Mostphotos

Enligt försäljningsstatistik är sju av tio skotrar som köps så kallade mountain och crossovermaskiner, designade för friåkning.

I takt med att skoterförsäljningen och skoteråkningen ökar så ökade även oron för att vad som finns under snötäcket, som unga plantor, skadas av skoterkörningen.

Därför sjösattes kampanjen ”Skoterälskare” förra året av ett antal skogliga aktörer och Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation. Man ville lyfta frågan och öka medvetenheten för problemet och kännedomen kring hållbart skoteråkande.

Oväntat bra spridning

I år tycker man sig se en förändring i skoteråkarnas attityder, skriver Norra.

– Vi har lyckats att nå fler än förväntat, och hela 16 procent fler uppger att de tycker att det är viktigt att visa hänsyn till markegendom genom att följa hyggeskanter och skoterleder. Det är en mycket glädjande utveckling och som vi vill förstärka ytterligare, berättar Ulrica Winberg-Jonsson, projektledare för kampanjen som syns i Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland.

Dyra skador för skogsägare

För skogsägare kan det handla om stora värden som riskerar att gå förlorade på grund av hänsynslös skoterkörning.

– Skogen har en fantastisk förmåga att ersätta fossila råvaror som olja, kol och plast. Men då behöver vår förnybara råvara får växa upp utan skador. Brutna toppar och grenar gör att plantan kan gå förlorad eller att virkeskvalitén sjunker så det fullvuxna trädet inte kan användas till innovativa och klimatsmarta produkter. Det innebär förluster för både markägaren och klimatet, säger hon.

Förbjudet att köra

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så det är inte självklart att man får köra på annans mark. Men om man inte stör eller förstör ses det som tillåtet att köra på väl snötäckt mark. Däremot är det förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

– Vi vill verkligen inte motverka skoterkörning i allmänhet utan inspirera till rätt beteende. Fortfarande bryter en fjärdedel av alla skoterförare mot reglerna, men hjälps vi åt blir alla vinnare, säger Ulrica Winberg-Jonsson.

Kampanjen, som Sveaskog, Holmen, Norra, Stenvalls, Skogsstyrelsen, Svenska kyrkan i Luleå, SCA, Sveriges allmänningars förbund och Snofed står bakom, körs nu vidare på skoteralskare.nu

Regler för skoterkörnig

Körning med snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten.

För att få köra snöskoter krävs att du är 16 år och har ett förarbevis för terrängskoter, eller svenskt körkort utfärdat före 2000.

Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

Det är förbjudet att köra på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket.

Länsstyrelsen eller kommunen kan utfärda förbud att köra snöskoter även i andra områden.

Skoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Då är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skotern) gå över vägen.

På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden, något vägens ägare avgör.

Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim.

Källa: Nationella snöskoterrådet

LÄS MER: ”Vi oroas för att inte kunna skydda plantorna”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen