Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 oktober 2019

Ekskogen ska ge klöver på lång sikt

KRIKA.

En ekskogsplantering kräver mycket omvårdnad och röjning. Men den medför stor mångfald i skogen och så småningom goda intäkter, ibland över 5 000 kronor per kubikmeter.

 Bengt Thomasson och Leif Olsson.
Bengt Thomasson och Leif Olsson. FOTO: Birgitta Sennerdal

Skogen är som en tät djungel så fort vi kliver över viltstängslet och kommer in i ekskogsplanteringen på 3,3 hektar i Krika, utanför Klippan i norra Skåne. När vi räknar kommer vi snabbt upp i tio olika sorters träd och större buskar.

Förutom ek finns här också planterad björk som ska fungera som amträd. Dessutom finns självsådd bok, avenbok, hassel, rönn, tall, ask och andra sorter som vi inte ens kan namnet på.

Målet är att få fram ekskog.

– Det här är en lyckad anläggning, konstaterar Leif Olsson och Bengt Thomasson.

Ville utöka skogsinnehavet

Skogsmarken ägdes fram till 1990 av det svenska flygvapnet som hade en krigsflygskola i Ljungbyhed. Det är därför skogsvägarna är asfalterade och breda och också därför det finns uthuggna luckor där flygplanen skulle kunna gömmas.

 Det är långa årsskott på ekarna i år.
Det är långa årsskott på ekarna i år. FOTO: Birgitta Sennerdal

Därefter ägde Klippans kommun marken och planer fanns på att bygga bostäder i området. Men Bengt Thomasson som bor i närheten och som bland annat köpt Leif Olssons skog några år tidigare, ville utöka sitt skogsinnehav. 2010 köpte han skogen. Några år senare var det dags för slutavverkning av tallbeståndet.

– Tallen var 120 år gammal och färdig att slutavverka, säger Leif Olsson.

FAKTA: Stöd att söka

Skogsstyrelsen ger stöd till den som vill skapa ny ädellövskog, men ansökan måste ske före några åtgärder har vidtagits.

Vid nyanläggning ersätts 80 procent. Vid framröjning av ädellövskog ur blandskog som är yngre än 20 år, ersätts 60 procent.

Vid framgallring av ädellövskog ur blandskog äldre än 20 år, kan skogsägare söka stödet Skogens miljövärden.

Skogsstyrelsen ger också bidrag för att sätta upp stängsel, och till nedtagning av stängsel.

Källa: Skogsstyrelsen

Bengt Thomasson har företag inom verkstadsindustrin och är inte uppvuxen med skog. Det är Leif Olsson som står för de mesta av skogskunskaperna och som sköter Bengt Thomassons skog med stor omsorg.

– Han går här och kelar och har snart namn på alla träd, skojar Bengt Thomasson.

Själv har Bengt Thomasson en stor förkärlek för just ek, och ville plantera ek där det tidigare stått tall. Leif Olsson var dock lite skeptisk till ek på sandjord.

– Men vi såg mycket ek naturligt här och det var därför vi vågade satsa på ek, berättar Bengt Thomasson och Leif Olsson.

– Men jag trodde aldrig det skulle bli så bra med ek här, för det är ju ett sandområde, tillägger Leif Olsson.

 Leif Olsson invid viltstängslet. Plastbanden och den extra ribban håller rådjuren ute.
Leif Olsson invid viltstängslet. Plastbanden och den extra ribban håller rådjuren ute. FOTO: Birgitta Sennerdal

Eken planterades i små hålor som har grävts av en liten och smidig grävmaskin som inte förstör marken.

– Vi ville göra det så skonsamt som möjligt och behålla de större lövträden, för de nya plantorna behöver skugga, säger Leif Olsson.

Ektimmer kan betalas upp mot 5000 kronor per kubikmeter, och ibland ännu mer. Men det är långa omloppstider för ekskog. En slutavverkning görs tidigast om 120 år och när första gallring kan ske är svårt att säga. Fram till dess är det bara kostsamma röjningar som gäller.

Men för den som vill anlägga ädellövskog finns bidrag hos Skogsstyrelsen att söka och Bengt Thomasson fick 30 000 kronor per hektar för att anlägga ekplanteringen och sätta upp viltstängsel. Det hjälper upp ekonomin.

 Leif Olsson har fixat en specialkärra till fyrhjulingen.
Leif Olsson har fixat en specialkärra till fyrhjulingen. FOTO: Birgitta Sennerdal

– För mig ger skogen lugn och ro och jag tycker det är roligt med skog, men jag lever inte av den. Men jag tror på trä och ser skogen som en investering för familjen, säger Bengt Thomasson.

LÄS MER:

Tips för ekskog:

När ekplantor planteras behöver de skydd av mer snabbväxande träd. I Bengt Thomassons hägn på 3,3 hektar planterades 5 500 plantor ek och 1 500 plantor björk som ska fungera som amträd.

Vid avverkningen av tallskogen sparades större lövträd som också ger skydd åt planteringen.

A och o är att röja. Ekskog måste skötas så att kronorna kan bli stora. Det är vanligt att björken i hägnet tar över och hämmar ekplantorna, och då förlorar man produktion och omloppstiden blir längre.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen