Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 15 september 2018

Dyr skogsbilväg ändå lönsam

Ärtemark

Det kostade omkring 260 000 kronor att anlägga 650 meter skogbilsväg. Erik Sandberg har gjort det möjligt att köra över en sankmark som gäckat skogsägare länge. Fördelarna är så många att han räknar med att hämta hem kostnaden på tolv år.

 Erik Sandberg konstatera att tall, rönn och sälg betas hårt utanför hägnen. Där tar också gräset över. Här med hustrun Ulrika.
Bild 1/5 Erik Sandberg konstatera att tall, rönn och sälg betas hårt utanför hägnen. Där tar också gräset över. Här med hustrun Ulrika. FOTO: Henrik Dammberg
 I ett hägn som varken älg eller rådjur kommer in i växer det upp rönn och sälg.
Bild 2/5 I ett hägn som varken älg eller rådjur kommer in i växer det upp rönn och sälg. FOTO: Henrik Dammberg
 I ett av hans hägn ges rådjuren möjlighet att ta sig in under nätet. Rådjuren betar bort rönn, sälg och mjölkört.
Bild 3/5 I ett av hans hägn ges rådjuren möjlighet att ta sig in under nätet. Rådjuren betar bort rönn, sälg och mjölkört. FOTO: Henrik Dammberg
 Erik Sandberg har märkt att tallar som växer i skuggan av sly smakar bättre för viltet. Om tallen däremot växer fritt är den inte lika smakrik.
Bild 4/5 Erik Sandberg har märkt att tallar som växer i skuggan av sly smakar bättre för viltet. Om tallen däremot växer fritt är den inte lika smakrik. FOTO: Henrik Dammberg
 Att anlägga skogsbilväg är långsiktigt lönsamt även om investeringen är stor, konstaterar Erik Sandberg.
Bild 5/5 Att anlägga skogsbilväg är långsiktigt lönsamt även om investeringen är stor, konstaterar Erik Sandberg. FOTO: Henrik Dammberg

Erik Sandberg konstaterar nöjt att timmerbilarna nu kan köra in och hämta virket 650 meter från landsvägen. Det går att avverka året om, oavsett väderlek. Annat var det förr med långa skotningsavstånd och risk för markskador i den blöta sänkan.

– Det här är myrmark som ställt till förtret i generationer. Nu har vi grävt bort och fyllt med berg, säger Erik Sandberg.

Lönar sig trots litet område

Området som har nytta av vägen är 25-30 hektar stort, vilket kan verka ganska lite. Men enligt Erik Sandberg räcker det för att investeringen ska löna sig.

– Tänk på den tid som sparas när röjarna slipper gå ut i skogen. Jag bedömer att det blir en besparing på 500 kronor per dag, säger Erik Sandberg.

Besparing och vinst fram till 2030 blir cirka 227 500 kronor (se uträkning bredvid), vilket betyder en egentlig kostnad på 32 500 kronor. Men det är under förutsättning att transportkostnad av massor till vägbanken hålls nere. Erik Sandberg har kunnat spränga berg utmed den nya vägen.

– Att många drar sig för att investera i vägar hänger nog ihop med att man inte tänker tillräckligt långsiktigt. En väginvestering höjer fastighetsvärdet, säger Erik Sandberg.

Planterar och kör själv

Han äger själv 140 hektar, samäger 250 med sin syster Anna och hjälper hustrun Ulrika och hennes bror med deras 100 hektar. Totalt betyder det ett ansvar för knappt 500 hektar skog i västra Bengtsfors kommun i Dalsland.

Han lejer för röjning och skördning. Men planterar själv och kör ut virket med sin gallringsskotare Komatsu 830 C. Erik tar också skotningsuppdrag av andra.

Det saknas inte utmaningar. En av dem gäller ståndortsanpassningen. 65 procent av beståndet består av granskog, som i många fall planterats på alltför magra marker.

– Det är en generations granskog här. Tanken är att jag ska ta ner den om något decennium för att få upp mer tall och löv. I ett hägn ska jag plantera löv på inägomarkerna för att få bort den kompakta granskogen, säger Erik Sandberg.

Tror på självföryngring

Att det alltför ensidigt föryngrats med gran här i Dalsland var något som Erik Sandberg slogs av som tonåring, när han började intressera sig för skog. Efter studenten i Åmål 1991 flyttade han upp hit till sin släkts hemtrakter i Ärtemark.

– Redan då började jag fundera på hur man ska få upp mer tallskog. Jag tror fortfarande att självföryngring och sådd är de bästa metoderna. Då är markberedning a och o, säger Erik Sandberg.

Idag uppskattar han att föryngringen är fifty-fifty mellan gran och tall, utefter var respektive trädslag passar bäst. Landskapet är kuperat med bergiga kullar och blöta dalar, vilket betyder ståndortsanpassning även inom avdelningarna.

Välkomnar besök i skogen

Planen är att sätta upp en låst bom vid infarten till den nyanlagda vägen. Erik Sandberg vill undvika att folk kör in och dumpar skräp, men bommen kommer inte att vara låst för lokalbefolkningen.

– Den kommer att få ett kombinationslås som folk i närområdet ska få veta. En av de viktigaste vinsterna med vägar är att man ökar tillgängligheten för svampplockning och friluftsliv, säger Erik Sandberg.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen