Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 25 oktober 2016

Drönardom kan slå mot skogsägare

HD-domen som slår fast att det kan krävas tillstånd för kamera på drönare behöver inte få några konsekvenser för lantbrukare som använder drönare i sin verksamhet. För skogsägare däremot kan det bli svårare att använda drönare.

FOTO: Mostphotos

– Använder man drönare på platser dit allmänheten inte har tillträde, till exempel för att filma växande gröda och djurstallar, så är det inget problem. Däremot finns det en gråzon i skogsbruket, säger Anders Johannesson, expert på LRF vad gäller företagarvillkor.

Tillstånd från länsstyrelsen

För en vecka sedan kom Högsta förvaltningsdomstolens dom: En kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Med övervakningskamera avses en kamera som är uppsatt så att den kan användas för personövervakning. Men det fordras dessutom att den inte manövreras på den plats där den är uppsatt. Om en sådan kamera kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde måste länsstyrelsen ge sitt tillstånd.

Det var en dom i Kammarrätten för snart ett år sedan som överklagades och som ledde till att kameraövervakningen med drönare hamnade i Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrättsdomen kom fram till samma slutsats som kammarrätten. Om allmänheten riskerar att komma med på filmen så får inte drönare användas utan tillstånd frän länsstyrelsen.

"Tuffa krav för tillstånd"

– För skogsbrukets del skulle det kunna vara möjligt att få tillstånd till att använda drönare om man ska använda den i brottsförebyggande syfte. Men det är tuffa krav för att få ett sådant tillstånd. Man ska kunna styrka att man utsatts för brott, säger Anders Johannesson.

Det finns även andra tillfällen då det borde vara möjligt att få användare drönare i skogsbruket, till exempel vid nyplanteringar där allmänheten inte får trampa runt och i stormfälld skog som betecknas som farlig arbetsplats. Men här är Anders Johannesson tveksam och ännu har inte något sådant fall prövats i domstol.

"Nya lagen redan föråldrad"

Det pågår en översyn av kameraövervakningslagen och LRF har träffat utredaren.

– Den nuvarande lagen trädde i kraft år 2013 och den är redan föråldrad. När vi träffade utredaren påtalade vi behovet av att kunna använda ny teknik så att vi kan rationalisera arbetet i jordbruket och skogsbruket, säger Anders Johannesson.

LÄS MER: Oklart om man får filma med drönare

Relaterade artiklar

Till toppen