Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 20 december 2018

Domstolen slår fast: Tjäder stoppar avverkning

I dag kom Mark- och miljööverdomstolens beslut i tjädermålet i Bollebygd. Skogsägarna får inte avverka sin skog som de vill utan måste ta extra hänsyn till tjäderns livsmiljö.

 Annelie Virenheim och Ole Andréasson köpte skogen i Hampedal för fyra år sedan och har väntat länge på besked om hur de får avverka de 15 hektar som de sett ut för slutavverkning
Annelie Virenheim och Ole Andréasson köpte skogen i Hampedal för fyra år sedan och har väntat länge på besked om hur de får avverka de 15 hektar som de sett ut för slutavverkning

Ersättningsfrågan tar domstolen inte ställning till. Den får prövas i särskild ordning om parterna inte kommer överens. Det vill säga, skogsägarna tvingas stämma staten för att få ut den ersättning de vill ha för den skog de inte kan avverka.

Prövat i högsta instans

Hela Skogsägarsverige har med spänning väntat på den här domen. Det här var första gången som en avverkning som begränsats på grund av förekomst av tjäder prövas av Mark- och miljööverdomstolen. Södra har drivit målet tillsammans med markägarna Anneli Virenheim och Olle Andréasson i Bollebygd, Västra Götalands län.

Läs mer: Markägarna väntar på avgörandet

För Södra har målet varit principiellt viktigt. ”Det finns en gräns för vad markägare får tåla vad gäller inskränkningar i pågående markanvändning. Egendomsskyddet är grundlagsskyddat och det måste finnas en ersättningsform när det sker sådana här inskränkningar” sa Göran Örlander, skogsstrateg på Södra, när Mark- och miljööverdomstolen i september i år höll syn i den berörda skogen i Bollebygd.

Södra analyserar domen

Domen kom i dag och Södra är inte beredda att kommentera den förrän man hunnit analysera den.

Vad man kan läsa i domen är i alla fall att Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att Skogsstyrelsen kan fatta beslutet om att försiktighetsåtgärder ska vidtas med stöd av såväl miljöbalk som artskyddsförordning. Domstolen skriver i sitt beslut att man ”finner att de anmälda åtgärderna kan komma att skada eller förstöra ett fortplantningsområde för tjäder och därmed finns det en risk för att tjäderns bevarandestatus i Västra Götalands län påverkas negativt.”

Läs mer: Tjäder kostar skogsägare halv miljon

Tjädermålet Bollebygd

För fyra år sedan köpte Anneli Virenheim och Olle Andréasson sin skogsfastighet på 63 hektar i Hampedal, Bollebygds kommun i Västergötland. När de lämnat in sin avverkningsanmälan om att slutavverka 15 hektar fick de besked om att det fanns en spelplats för tjäder i närheten, ej i deras skog, och att det behövde göras en inventering innan de kunde få besked om avverkning.

Efter lång tid fick de besked. De skulle få avverka, men extra hänsyn skulle tas till tjäderns livsmiljö eftersom det är ont om annan bra tjäderskog i landskapet.

De åtgärder de måste vidta motsvarar en förlust på 30 procent av virkesvärdet, 477 000 kronor enligt Södras beräkningar.

De överklagade Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som gav Skogsstyrelsen rätt att begränsa avverkningarna, men ansåg att markägaren skulle kunna få ekonomisk ersättning genom att stämma staten och vinna i separat talan. Markägarna överklagade domen hos Mark- och miljööverdomstolen.

Relaterade artiklar

Till toppen