Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 1 september 2017

Dom: Fel att publicera avverkningsanmälningar på nätet

I en ny dom fastställs att Skogsstyrelsen inte får publicera avverkningsanmälningar från en enskild skogsägare på nätet. Södra, som drivit fallet, ser det som en seger för markägarens integritet.

 Anmälningarna av avverkning på nätet stred mot personuppgiftslagen.
Anmälningarna av avverkning på nätet stred mot personuppgiftslagen. FOTO: Rolf Segerstedt

Det är Förvaltningsrätten i Jönköping som i en dom i går meddelade att avverkningsanmälningar från en enskild markägare, som Södra varit ombud för, inte får publiceras digitalt. Rätten slår fast att Skogsstyrelsens beslut är kan överklagas och att personuppgifterna tas bort.

Bör upphöra

– Domen är tydlig med att publiceringen bryter mot personuppgiftslagen. Ett minimum är att Skogsstyrelsen snarast inför rutiner som möjliggör samtycke av markägarna innan avverkningsanmälningar görs digitalt publika. Helst bör publiceringarna upphöra helt och hållet, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander, som varit drivande i ärendet och representerat landets fyra skogsägarföreningar.

Finns inte skäl

Protesterna mot publiceringsbeslutet har varit omfattande sedan det togs i början av 2016. Domen visar att det inte finns sakliga skäl till att låta det allmänna intresset väga tyngre än den enskildes integritet, hävdar Södra.

– Nu förväntar vi oss att Skogsstyrelsen upphör med sin övervakning och i stället försöker reparera förtroendeskadan, säger Södras ordförande Lena Ek.

Skogsstyrelsen överklagar domenLäs mer: Skogsstyrelsen JO-anmäls efter digital publiceringSkogsstyrelsen fortsätter publicera avverkningarAllmänheten håller mer koll på skogsavverkningar

Relaterade artiklar

Till toppen