Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 december 2018

Diplodia bakom talldöd på Gotland

I sommarens extremtorka dödade den nya tallsvampen Diplodia stora arealer skog på norra Gotland. På vissa områden är runt hälften av träden döda. Det är framför allt skog på karga kalkstenshällmarker som drabbats.

 Hos Magnus Wolter, i Bro norr om Visby, är ungefär vara annan tall död på ett område på cirka 100 hektar. På samma marktyp, en bit därifrån, har han gallrat hårt för att återskapa en betesmark. – Och där har träden klarat sig. Kanske beror det på att träden där har haft mindre konkurrens om vatten, resonerar han.
Hos Magnus Wolter, i Bro norr om Visby, är ungefär vara annan tall död på ett område på cirka 100 hektar. På samma marktyp, en bit därifrån, har han gallrat hårt för att återskapa en betesmark. – Och där har träden klarat sig. Kanske beror det på att träden där har haft mindre konkurrens om vatten, resonerar han. FOTO: Karl Melander

– Det lär bli stora förändringar i landskapsbilden, det blir väldigt öppet när träden förr eller senare försvinner. Marken är väldigt svårföryngrad och jag kan tänka mig att det kommer upp buskar istället för nya tallar, säger Magnus Wolter, drabbad skogsägare i Bro, strax norr om Visby.

Tallarna utsattes för allvarlig torkstress under sommarens extrema torka. Motståndskraften sattes ner, vilket gav upphov till Diplodia-angreppen, förklarar SLU-professorn och skogsskadexperten Jan Stenlid.

Nådastöten

– Vi har hittat mycket fruktkroppar av Diplodia både i skogar där det finns många döda träd och i skogar på bördigare marker där träden klarat sig. Svampen har angripit torkstressade träd och gett dem nådastöten. Visst, träd hade säkert dött ändå, men svampangreppen har lett till en träddöd av betydligt större omfattning än om det enbart hade handlat om torkstress, säger Jan Stenlid.

Nykomling i svensk skog

Diplodia sapinea är nykomling bland svenska skogsskadegörare. Arten har spridit sig norrut från södra Europa, med största sannolikhet till följd av klimatförändringar.

Flera mindre (1 till 30 hektar), lokala angrepp har konstaterats på yngre tallskog i Uppland, Hälsingland och i Kalmar län. Men angreppen på norra Gotland har drabbat gammal skog och är betydligt mer omfattande.

Fakta: Diplodia sapinea

Sporsäcksvamp som växer på barrträd, särskilt olika tallarter. Svampen finns globalt framför allt i tempererade områden och infekterar friska tallbarr, främst under första växtsäsongen.

Sjukdomen påverkar främst yngre planterade tallar och förekommer sällan i äldre träd om de inte är stressade.

Diplodia gynnas av det förändrade klimatet och har det senaste decenniet orsakat angrepp i Sverige och i Baltikum.

Svampen infekterar i unga skott och kottar, vanligen i maj-juni och kan sedan finnas latent i vävnaden under lång tid.

Efter fysisk skada på skotten, särskilt efter torkstress, kan svampen växa till och döda skott och grenar. Ofta angrips toppskottet, vilket ger trädet ett buskigt utseende.

Vid svåra angrepp dör hela trädet. Asexuella fruktkroppar bildas på döda barr och skott och särskilt ofta på mogna kottar.

Källa: Jan Stenlid, SLU

Norra Gotland

Bert-Inge Karlsson, inspektor på Mellanskog, bedömer att det finns död skog på i storleksordningen 50-100 hektar stora områden, fläckvis spridda över norra Gotland.

– Det ser hemskt ut, det är väldigt många döda träd med illröda barr. Men den drabbade skogen växer på impediment som inte brukas. Träden är korta och knotiga och har ingen ekonomisk betydelse, säger Bert-Inge Karlsson.

LÄS MER: Så täcker din försäkring om du drabbas av svamp

Svår att upptäcka

Jan Stenlid påpekar att det är svårt att se spår av Diplodia med blotta ögat. Men fruktkropparna syns som små, svarta prickar på trädens skott, barr och kottar.

– Helst ska man ha mikroskop för att vara säker, säger han.

Provytor i angreppen

Forskarna lägger nu ut provytor i angripen skog. Syftet är att få en bättre bild av sjukdomen och hur den exempelvis påverkar angripna träd som överlevt.

– Vad får de för utveckling vad gäller exempelvis tillväxt? Det får vi till viss del se nästa år, säger Jan Stenlid.

 Diplodia har drabbat tallskog på norra Gotland.
Diplodia har drabbat tallskog på norra Gotland. FOTO: Karl Melander

Ingen nödavverkning

På fastlandet har skog fått avverkas i förtid i syfte att undvika svampens etablering. Det är dock inte aktuellt på Gotland, enligt Jan Stenlid.

– Nej, här är angreppen så stora och Diplodia är nu etablerad på Gotland, säger han.

Stor risk

Enligt Jan Stenlid har Diplodia kommit till Sverige för att stanna och risken för utbrott under perioder av torka bedömer han som stor.

– Jag kan inte säga att jag är direkt orolig för utvecklingen, men skulle vi få stora angrepp framöver så hamnar vi förstås i ett besvärligt läge, säger skogsägaren Magnus Wolter.

LÄS MER: Multiskador ett av fjolårets plågoris

Nytt stort utbrott av Diplodia pinea

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen