Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 22 januari 2010

Det lutar mot högre priser

FÖRSTA SPALTEN, SKOGSLAND nr 4: Marknadsledaren Södras höjning av priset på lövmassaved är en första indikation som kan leda till ökad lönsamhet i skogen i vår, skriver Skogslands redaktör Rolf Segerstedt.

Virkesmarknaden är i rörelse igen. Just nu ligger trycket uppåt främst på massavedspriset i södra Sverige. God fart i industrin, starkare massapris, låga väglager med massaved, mindre flis genom lägre produktion i sågverken och en viss tröghet kring gallring hos skogsägarna talar för att köparna måste ut på arenan. Marknadsledaren Södras höjning av priset på lövmassaved är en första indikation som kan leda till ökad lönsamhet i skogen i vår.

Samtidigt förstärker rävspelet mellan köparna osäkerheten om vilka priser som egentligen gäller. Skogsland har flera gånger pekat på det olyckliga i att branschen använder olika måttenheter, premier och vrakavdrag.

Finska skogsnäringen brottas med stora problem, men det beror inte på att virkesmarknaden är otydlig och förvirrande. Där använder man sig i huvudsak av ett mått, kubikmeter på bark. I dagsläget förefaller det som det enda rätta. I dag har hela stocken ett värde och självklart bör hela stocken värdesättas på ett tydligt sätt.
Skogsbranschen i Sverige bör tänka om och också gå över till betalning på bark! Som skogsägare kan du hjälpa till genom att driva på den utvecklingen i alla lägen där du kan påverka, bland annat vid virkesförsäljning, på skogsägarstämmor och bolagsstämmor.

Det är inte säkert att betalningen per kubikmeter blir högre. Branschen hävdar ju att betalning för barken ligger inne i dagens priser, men det blir en tydligare värdering. Dessutom förenklas mätningen i både skördaraggregat och mätramar om man kan ta det faktiska ytmåttet och minimera behovet av osäkra omräkningstal. Troligen finns det även nackdelar med på bark-mätning och de lär väl kritikerna gärna leverera, hör av er till mig om det.

Apropå höra av sig så har det ringt ytterligare några skogsägare och berättat om hur illa det står till på virkesmarknaden. Per blev lurad i ett leveransrotköp. Köparen valde att inte avverka skog i ett svåravverkat område med lägre intäkt som följd och ett trassligt delbestånd kvar. Han fick även ett vrakavdrag på hela 8 procent!

Frågan är hur länge ni svenska skogsägare ska fortsätta att ge bort vrakvirke och dessutom ta hela kostnaden för de eventuella fel som begås vid avverkningar som du lejer bort?

Relaterade artiklar

Till toppen